• NÁVŠTEVA BRUSELU
     • NÁVŠTEVA BRUSELU

     • Po dvoch pandemických rokoch pán poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík opäť organizuje prehliadky europarlamentu. Aj študenti Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan boli pozvaní na návštevu Bruselu, a tak dostali možnosť bližšie nahliadnuť, ako fungujú európske inštitúcie.
      Okrem prehliadky dominánt mesta, Atómia či gotickej radnice na námestí Grand Place, sa naši študenti zúčastnili prehliadky Domu európskej histórie, navštívili Parlamentárium i samotný Európsky parlament, kde si vypočuli prednášku o tom, ako Európsky parlament funguje a zažili živú prácu poslancov v europarlamente. Rovnako podnetná bola aj večerná neformálna diskusia s pánom poslancom, počas ktorej mali možnosť klásť mu otázky a dozvedieť sa tak viac o práci europoslanca, ale zapojili sa aj do diskusie na aktuálne spoločenské témy a odniesli si mnoho zaujímavých podnetov.
      Vďaka pánovi Bilčíkovi študenti spoznali jedno z hlavných miest Európskej únie a načerpali motiváciu do ďalšieho štúdia.
       

      Liliana Pažítková

    • Ekoolympiáda a ekoprednáška
     • Ekoolympiáda a ekoprednáška

     • V marci sa naši študenti zapojili do Ekoolympiády (výsledky nájdete na konci príspevku), po ktorej sa  študenti I. A, II. A, II. B, III. B a IV. B zúčastnili interaktívnej prednášky zameranej na udržateľnosť života na našej planéte. Prednáška nebola iba prehľadom faktov, ale dala študentom možnosť vyjadriť svoje názory/poznatky o ochrane Zeme v online hlasovaní počas priebehu aktivity. Študenti sa zároveň dozvedeli, akými drobnosťami môžu oni sami pomôcť našej planéte: 

      • Ak sa dá, tak cestujte vlakom. 

      • Požičiavajte si veci, ktoré nepoužívate pravidelne – napr. športovú výbavu na lezenie. 

      • Preferujte zariadenia podporujúce udržateľnosť. 

      • Noste si vlastnú fľašu na vodu, občerstvenie.

      • Skúste si začať všímať detaily pri výbere potravín/oblečenia/kozmetiky – pôvod, zloženie, spôsob výroby.

      • Zdieľajte informácie ohľadne diania v životnom prostredí.

      • Skúste aspoň 1 bezmäsitý deň v týždni.

      • Neplytvajte potravinami.

      • Vytiahnite nabíjačku zo siete, ak ju nepoužívate. 

      Viac sa o prednáške i ďalších možnostiach ako pomôcť našej planéte môžete dozvedieť z priloženej prezentácie. 

      Organizátorom týchto aktivít je o. z. Planet Lover, ktoré sa venujeme vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Obracia sa na študentov s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivuje mladých, aby sa zapojili a menili svoje okolie nie rečami, ale príkladom. Vymýšľa aktivity, do ktorých zapájajú nielen dospelých, ale i firmy. Mladých vedú k dobrovoľníctvu v rámci ochrany životného prostredia. Odborným garantom projektu je famózna vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD. 

      sledky našich študentov v Eko-olympiáde (počet súťažných otázok: 50), o ktorej sa môžete dozvedieť viac tu 

      • Timotej Mikuš, II. B – 48 bodov, čas 4:10

      • Martin Halama, II. B48 bodov, čas 5:31

      • Matúš Anyalai, IV. B – 48 bodov, čas 13:39

      • Adela Sedláčiková, III. B – 47 bodov, čas 8:25

      • Dorotea Pajtová, T – 44 bodov, čas 10:04

      • Ema Arpášová, II. A – 39 bodov, čas 9:28

      • Nina Šandriková, IV. B – 37 bodov, čas 14:47

      • Erika Dubinová, IV. B – 37 bodov, čas 17:39

      • Anna Bíliková, S – 35 bodov, čas 9:55

      • Lesia Mašánová, S – 33 bodov, čas 05:13

      • Veronika Šišláková, S – 32 bodov, čas 13:50

      • Alžbeta Štefíková, S – 29 bodov, čas 10:45

      • Lenka Bilená, I. A – 25 bodov, čas 19:29 

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      PK FYZ, BIO-CHE a TSV 

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 14.02. 2020 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Tereza Helczová (tercia), ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Mário Stanček (kvarta), ktorý skončil na 2.mieste. Do krajského kola tak postúpila Tereza Helczová (tercia), v ktorom sa umiestnila na peknom 2.mieste.

      V krajskom kole biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Trnave súťažili:

      • v kategórii A – teoreticko-praktickej časti:
       • Elise Mária Ábelová (septima) -  7.miesto
       • Ema Bačová (III.C) – 9.miesto
      • v kategórii A – projektovej časti:
       • Katarína Špániková (oktáva) – 1.miesto
       • Lucia Šándorová (III.C) – 3.miesto
      • v kategórii B – teoreticko-praktickej časti:
       • Dominika Marcinová (sexta) – 2.miesto
       • Juraj Dzurech (II.B) – 5.miesto
      •  v kategórii B – projektovej časti:
       • Dominika Marcinová (sexta) – 1.miesto

      Do celoštátneho kola postúpili 2 žiačky, Katarína Špániková z oktávy a Dominika Marcinová zo sexty.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK BIO - CHE

    • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády Skvelé 3.miesto a cena dekana
     • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády Skvelé 3.miesto a cena dekana

     • V dňoch 19.- 24.4.2023 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády kat. A a B v Bratislave. Vo veľkej konkurencii naša škola opäť bodovala.

      V kat. B – v projektovej aj teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovala Dominika Marcinová (sexta), ktorá v oboch olympiádach získala skvelé 3.miesto a navyše i cenu dekana.

       

      V kat. A – projektová časť súťažila Katarína Špániková (oktáva), ktorá získala veľmi pekné 7.miesto.

      Obe žiačky boli úspešné riešiteľky.

       

      K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK BIO-CHE

    • Úspechy našich študentov v celoštátnom kole ONJ
     • Úspechy našich študentov v celoštátnom kole ONJ

     •             Dňa 27.3.2023 sa v Bratislave uskutočnil 33. ročník celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku (ONJ), na ktorom sa zúčastnili tri študentky nášho gymnázia. V porovnaní s dvoma minulými rokmi sa olympiáda uskutočnila v prezenčnej forme a študentky tak mohli dokazovať priamo porote svoje schopnosti a zručnosti z nemeckého jazyka.

                  Vyhodnotenie prebiehalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. V A kategórii nás reprezentovala Emily Foster (S), ktorá sa umiestnila na peknom 6. mieste. V C kategórii to bola Ella Marie Mináriková (K), ktorá získala krásne 4. miesto a na úžasné 2. miesto sa prebojovala Laura Sophie Mináriková (Sp).

                  Dievčatám gratulujeme za ich výkony a tešíme sa s nimi.

      PK CJ

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každoročne sa študenti nášho gymnázia aktívne podieľajú na jej organizovaní.

      20. apríla 2023 sa celoslovenskej zbierky zúčastnili naši dobrovoľníci: Matej Marci a Filip Moravčík z I.A, David Zifčák a Šimon Sedlák z II.B, Lea Chlapíková a Chiara Fajmonová z II.C, Lucia Masaryková, Mária Müllerová, Nela Noskovičová a Katarína Tapušíková z II.D, Lukáš Hýrošš a Lenka Krelová zo sexty, Liliana Plačková a Karolína Štipanitzová z III.A, Adela Sedláčiková a Artur Halo z III.B, Amélia Slezáková a Nikola Bračíková z III.C, Lea Horňáková a Diana Repková z III.D.

      Ďakujeme dobrovoľníkom za výborne odvedenú prácu v uliciach nášho mesta, ale aj všetkým, ktorí zbierku podporili a pripnutím narcisu tak vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
     • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2023. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2023.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • 74. ročník matematickej olympiády
     • 74. ročník matematickej olympiády

     • Dňa 28.3.2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorého postúpili traja žiaci z kvarty.

      Výsledky:

      Adrián Kamenický       3.miesto, úspešný riešiteľ

      Lenka Kovalčíková        úspešný riešiteľ

      Adrian Šebo                  úspešný riešiteľ

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK matematiky

    • Exkurzia do Poľska
     • Exkurzia do Poľska

     • V dňoch 30.3.- 31.3. 2023 žiaci septimy a III.A  spolu s pedagogickým dozorom pani učiteľky Dankovej a Synakovej navštívili Osvienčim a mesto Krakov.

      Prvý deň exkurzie sme absolvovali koncentračný tábor Osvienčim a Auschwitz-Birkenau. Mali sme možnosť vidieť hrôzy a zverstvá, ktoré boli napáchané počas druhej svetovej vojny. Bol to nepochybne veľmi silný a nezabudnuteľný zážitok. Toto miesto by mal navštíviť každý, pretože ako Edmund Burke raz povedal: ,,Kto nepozná históriu, je odsúdený na jej opakovanie.“

      Druhý deň sme si so sprievodcom prezreli mesto dýchajúce kultúrou a históriou - Krakov.  Najskôr sme sa vybrali na Wawelský hrad, ktorý je už od nepamäti symbolom mesta. Nachádza sa tu aj krásne renesančné námestie, ktoré patrí k najväčším v strednej Európe. Z hradu sme sa presunuli do židovskej štvrte Kazimierz ktorá je súčasťou starého mesta. Prehliadku Krakova sme zakončili na Hlavnom námestí. Nachádza sa tu jedna z najkrajších a najstarších pamiatok mesta - Mariánska bazilika. Kostol je bohato vyzdobený v gotickom slohu a jeho návšteva naozaj stojí za to. Stredobodom námestia je Sukiennice, stará budova trhoviska.   

      Z tejto exkurzie sme si určite odniesli veľa vedomostí a zážitkov.

      Damián Garžík, septima

    • Krajské kolo SOČ 2022/2023
     • Krajské kolo SOČ 2022/2023

     • Dňa 31.marca 2023 sa konalo krajské kolo už 45. ročníka SOČ v Skalici, do ktorého postúpili  študentky Elise Mária Ábelová (septima), Nikola Kutálková (IV.B) a Adela Šebeňová (V.B).

      Elise Mária Ábelová súťažila v odbore - Zdravotníctvo, farmakológia, v ktorom s prehľadom zvíťazila s prácou: „Rakovina kože - vieme o nej dosť?“  a postúpila tak do celoštátneho kola. 

      Nikola Kutálková a Adela Šebeňová súťažili v odbore - Pedagogika, psychológia, sociológia, v ktorom Adela Šebeňová skončila na peknom 3. mieste a Nikola Kutálková na 4. mieste. 

      K dosiahnutému úspechu študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Prednáška o HPV (human papilloma virus)
     • Prednáška o HPV (human papilloma virus)

     • Dňa 4.4.2023 sa konala na našej škole prednáška o HPV víruse pod vedením Mgr. Jankovýchovej a žiačok Strednej zdravotníckej školy v Trnave.
      Počas prednášky, ktorá bola spravená interaktívnou formou, sme získali dôležité informácie o HPV víruse. Dozvedeli sme sa, že je zodpovedný za najčastejšie sa vyskytujúcu sexuálne prenosnú infekciu, postihujúcu rovnako mužov i ženy. Niektoré typy HPV môžu viesť až k onkologickým ochoreniam u oboch pohlaví, najčastejšie však spôsobujú rakovinu krčka maternice. Dozvedeli sme sa o spôsoboch šírenia vírusu a o formách prevencie. 
      Ak má niekto infekciu HPV, neznamená to, že má alebo zákonite dostane rakovinu. Znamená to, že daný jedinec je v rizikovej skupine.
      Na HPV neexistuje liek, no prevenciou môže byť vakcína. Cieľom WHO a Národného onkologického programu je dosiahnuť 90% zaočkovanosť proti HPV.
      Viac na www.hpv.sk
      V závere prednášky bola pre nás pripravená aktivita, do ktorej sme sa bez problémov zapojili a diskutovali o danej problematike a tak sa ukázalo, že nie sme ľahostajní k svojmu zdraviu.


      Ďakujeme za zaujímavú, pútavú a poučnú prednášku.


      Žiaci I.A, B, C, D a kvinta

    • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v slovenskom i anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v slovenskom i anglickom jazyku

     • V súťaži Jazykový kvet - Ťukni 2023 sa tri naše študentky prebojovali so svojou tvorbou až do celoslovenského kola: Lea Chromiaková, Zoja Mlynáriková a Stella Krivičková. Spomedzi stovky súťažiacich sa ich originálne poviedky umiestnili na popredných priečkach.

       

      Výsledky celoslovenského kola v slovenskom jazyku:

      • kategória 4-ročných a 8-ročných gymnázií – Lea Chromiaková (II.A) – 2. miesto

       

      Výsledky celoslovenského kola v anglickom jazyku:

      • kategória bilingválnych tried - Zoja Mlynáriková (Sx) – 3. miesto, Stella Krivičková (III.A) – 3. miesto

       

      Autorkám poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Súťažné poviedky všetkých prihlásených účastníkov našej školy

      PK ANJ a PK SJL

    • Zbierka pre Útulok Piešťany
     • Zbierka pre Útulok Piešťany

     • Milovníčky zvierat a bojovníčky za ich slobodu Hana ZemanováBarbora Baráthová z kvinty prišli s nápadom, ako pomôcť týraným zvieratám, ktoré skončia v útulku. Vyhlásili zbierku čistiacich prostriedkov, cestovín, papierových utierok, podložiek, posteľnej bielizne a pod. pre piešťanský útulok. V týždni od 27. do 30. marca 2023 usilovne zhromažďovali darované krmivo a hračky pre zvieratá, koberce, deky, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

      V pondelok 3. apríla sme zbierku odovzdali Útulku Piešťany. Naše dary boli prijaté s veľkou vďakou, lebo bez podpory verejnosti by útulok nemohol fungovať. Poďakovanie patrí nielen organizátorkám, ale aj všetkým zamestnancom a študentom gymnázia, ktorí sa do zbierky zapojili.

       

      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Školské majstrovstvá trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl
     • Školské majstrovstvá trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl

     • Dňa 3.4.2023 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše študentky školských majstrovstiev trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl.

      Vo veľmi silnej konkurencií, kde družstvá súperiek tvorili ligové juniorské hráčky naše dievčatá obsadili výborné 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali : Šutovská Vanesa a Krivičková Stella z 3.A., Siváková Tereza, Školková Alexandra a Šnajdarová Lea z 3.D., Čuboňová Žofia, Bieleschová Paulína a Macejková Soňa zo septimy, Purchartová Viktória z 1.A., Masaryková Lucia z 2.D., Čuboňová Lucia z kvinty.

      Náš statočný kolektívny výkon veľmi dobre podporila opora v bráne Tereza Siváková.

      Dievčatám za výborné umiestnenie a vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 17. apríla 2023 sa o 17.00 hod. uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.

                                                                          

      Srdečne Vás pozývame.

    • Naši volejbalisti najlepší v okrese!
     • Naši volejbalisti najlepší v okrese!

     • Dňa 28. a 29.3.2023 sa žiačky aj žiaci našej školy zúčastnili na školských majstrovstvách okresu vo volejbale SŠ a obsadili 1.miesto.

      Našu školu reprezentovali:

      Rebeka Dérová, Lea Chynoranská, Ema Hladká, Viktória Bračíková, Tamara Brdarová, Alžbeta Matyšáková a Klára Bubeníková, Oliver Marek, Tomáš Marek, Lukáš Miklo, Samuel Deanko, Matej Danko, Tomáš Jakubček, a Simon Valo.

      Žiačkam aj žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!!!!!

    • Medzinárodný deň európskych autorov
     • Medzinárodný deň európskych autorov

     • V pondelok 27. marca 2023 gymnazisti oslávili Medzinárodný deň európskych autorov, ktorý po prvýkrát vyhlásila Európska komisia, aby vzbudila u mladých ľudí lásku k literatúre a rozšírila im obzory v rámci rozmanitosti diel európskych literátov. Deň s hlasným čítaním bol príležitosťou zdôrazniť význam literatúry aj v dnešnom svete. Knihy odjakživa pomáhali a pomáhajú študentom rozvíjať osobné i sociálne zručnosti.

      Pondelkovú výzvu prečítať úryvky z obľúbených kníh prijali aj známe osobnosti. Farmár z televíznej obrazovky pán Martin Bagar zoznámil študentov s dobrodružnou literatúrou, profesionálna prekladateľka Lucia Halová predniesla úryvky z diela francúzskej prozaičky, ktorá dokonale vykresľuje svoje postavy. Nechýbali ani príbehy v cudzích jazykoch z úst študentov III.B. Ani učiteľky z gymnázia si nenechali ujsť príležitosť predniesť úryvok od svojho obľúbeného autora či autorky. Hlboký umelecký dojem zanechala pani Papcunová prednesom z diela súčasnej feministickej spisovateľky. Pani Šimová sa snažila upútať prednesom ľúbostnej poézie a pani Mikušová čítaním v českom jazyku. Súčasťou literárneho dopoludnia bola aj výstava známych či menej známych kníh, ktoré priniesli študenti, aby ukázali druhovú i žánrovú rozmanitosť literárnych diel, ktoré čítajú v slovenčine i v cudzích jazykoch.

       

      PK ANJ a PK SJL

    • Tematické dni
     • Tematické dni

     • Vážení profesori, milí žiaci,

      v dňoch 3.4. až 5.4. sa uskutočnia na našej škole tematické dni. O čo ide? Každý deň bude iná tematika oblečenia - 3.4. bude téma Vaša obľúbená fiktívna postava, 4.4. Men in black a 5.4. sa ráno nemusíte prezliekať, lebo môžete prísť do školy v pyžame. Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne outfity!

      S pozdravom

      Školský parlament

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo

     • Zbierka vzácnych kovov kompletná

       

      Úspech, aký piešťanské gymnázium v anglickom jazyku ešte nezažilo. Tretíkrát v celoslovenkom kole. Tretíkrát odmenená vzácnym kovom. Držiteľka zlatej a bronzovej medaily z predchádzajúcich ročníkov O ANJ skompletizovala svoju zbierku.

      Študentka septimy Elise Mária Ábelová preukazovala výnimočné jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v školskom, okresnom i krajskom kole O ANJ v kategórii 2B. Suverénne sa prebíjala z jedného kola do druhého.

      Zavŕšením jej úspešného ťaženia bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 28. – 29. marca 2023. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že už tretí rok patrí medzi najlepších.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 2. miesto.

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Gymnázia Pierra de Coubertina, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      Srdečne blahoželáme!

       

      PK ANJ

    • Erasmus projekt na piešťanskom gymnáziu opäť úspešný
     • Erasmus projekt na piešťanskom gymnáziu opäť úspešný

     • Po úspešnom dokončení minuloročného projektu Výučba angličtiny a dejepisu v bilingválnom programe gymnázia, ktorého sa zúčastnili tri vyučujúce a jedna trieda bilingválneho štúdia, sa Gymnázium Pierra de Coubertina opäť úspešne zapojilo do projektu Erasmus +.

      Vyučujúce vypracovali projekt Využitie inovatívnych vyučovacích metód na hodinách anglického jazyka ako prostriedok na pomoc žiakom pri prekonávaní pocitov letargie a sociálnej izolovanosti v dôsledku pandémie. Na projekte participovalo 5 učiteliek anglického jazyka. V rámci mobility pedagógov sa E. Corticelli a I. Páleníková zúčastnili workshopu s názvom Language Teaching Methodology – Revisited, Revitalised and Re-energised a S. Tomagová, P. Kubincová a A. Klapicová kurzu Spice Up Your Teaching Ideas.

      Oba kurzy sa uskutočnili na Malte v inštitúcii ETI (Education Training Institute). ETI funguje už niekoľko rokov ako vzdelávacie centrum pre učiteľov z rôznych európskych krajín. Organizácia ponúka kurzy, ktoré sú zamerané na oboznámenie sa a osvojenie si nových metodických zručností zážitkovou a interaktívnou formou. Vďaka podpore národnej agentúry učiteľky piešťanského gymnázia okrem nových metód vyučovania spoznali aj novú krajinu, jej kultúru a získali veľa nových zážitkov. Vzdelávacie kurzy pre učiteľov sú aj príležitosťou dozvedieť sa niečo viac o špecifikách spôsobu vzdelávania nielen hostiteľskej krajiny, ale i v krajinách ostatných účastníkov.

      Súčasťou projektu je aj mobilita študentov, ktorá prebehne v nasledujúcich mesiacoch. Veríme, že všetky získané vedomosti a zručnosti budú zúročené v ďalšej pedagogickej praxi a prispejú k zatraktívneniu výučby anglického jazyka na Gymnáziu Pierra de Coubertina a že škola bude aj v budúcnosti aktívne participovať na programe Erasmus +.

      Alica Klapicová, Patrícia Kubincová, Silvia Tomagová

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie