• Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
     • Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

     • Dňa 1. februára 2024 sa triedy II.A a II.D spolu s triednymi učiteľkami Ing. Alicou Klapicovou, Mgr. Zuzanou Matúšovou a učiteľom občianskej náuky  Mgr. Róbertom Paradim zúčastnili odbornej exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Celú odbornú exkurziu výrazne obohatil edukatívny a zároveň vtipný výklad miestneho sprievodcu. Študenti mali možnosť nazrieť aj na miesta, kde sa bežne návštevníci nedostanú. Počas prehliadky spojenej s výkladom si prezreli priestory budovy parlamentu, videli výmenu čestnej stráže, zúčastnili sa na rokovaní, ktoré sledovali z balkóna v rokovacej sále a na záver sa zúčastnili besedy s viacerými poslancami.

      PK OBN

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 1.2.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali študentka septimy Andrea Žlnayová a Viktor Berecz zo sexty, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii (B) a postúpil do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme obom za vzornú reprezentáciu školy.

      PK SJL

    • Futsal
     • Futsal

     • Dňa 30.01. 2024 sa na našej škole konal turnaj chlapcov stredných škôl vo futsale. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali :

      Vatrt Timotej,  Melicher Martin, Hutta Samuel, Vulgan Matej, Fox Michal, Martinkovič Maximilián, Tarana Matej, Danko Matej, Vido Martin, Pálenik Daniel

      Naši chlapci v základnej skupine odohrali 2 zápasy a v každom zápase jasne dominovali a zaslúžené vyhrali svoju skupinu.  Vo finále nastúpili proti SPŠE Piešťany a v napínavom zápase zvíťazili 3:2. Na turnaji zaslúžene obsadili                          1. miesto a postúpili do krajského finálového kola.

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy počas celého turnaja.

      PK TSV

    • Gymnazisti brázdili Európu vďaka programu Erasmus+
     • Gymnazisti brázdili Európu vďaka programu Erasmus+

     • V roku 2023 získalo Gymnázium Pierra de Coubertina vďaka húževnatej práci učiteliek Evy Corticelli a Ingrid Páleníkovej grant poskytnutý Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Z prostriedkov grantu sa v priebehu 1. polroka školského roku podarilo uskutočniť päť skupinových mobilít, prostredníctvom ktorých 92 žiakov získalo nadhodnotu pri vzdelávaní spoznávaním kultúr iných krajín, cibrením jazykových zručností či aktívnou účasťou na vyučovacom procese v Estónsku (článok v jednom z predošlých čísiel), Rakúsku a Nemecku.

       

      Murzzuschlag - Rakúsko

      Práve v Rakúsku naše gymnázium už vyše 30 rokov aktívne spolupracuje s Herta Reich gymnáziom V Műrzzuschlagu. Niet preto divu, že jedna z kratších mobilít žiakov bola nasmerovaná práve tam. Súčasný riaditeľ Prof. DI Michael Rath, ktorý je vo svojej funkcii len 2 roky, ochotne privítal skupinku 24 študentov našej 3.A triedy. Rakúski spolužiaci nás prekvapili hneď pri vstupe do budovy školy svojím školským orchestrom, takže sme si na úvod mohli spoločne zaspievať, ba dokonca i zatancovať, čo veštilo priateľskú atmosféru aj pre ďalšie plánované aktivity. V rámci skupinovej práce sme sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu, vymieňali sme si informácie o vyučovacích metódach na oboch školách, riešili sme úlohy, ktoré si pre nás naši rakúski rovesníci pripravili. Zaujalo nás, že rakúski študenti majú v rámci voľby druhého cudzieho jazyka možnosť zvoliť si aj latinčinu, dokonca niektoré triedy ju majú povinnú. Taktiež voľba umeleckých predmetov ako hudobná či výtvarná je u nich bežná, nemusia ich absolvovať oba. Vyučovací deň sme zavŕšili športovými súťažami, v ktorých dominoval stolný tenis a volejbal. Súťažili nielen žiaci, ale aj učitelia, Piešťancov reprezentoval pán riaditeľ Radim Urban, naša triedna Katarína Dzurová i ostatní zúčastnení učitelia – Ján Šmída, Janka Juhásová, Janka Studénková. Táto skupinová mobilita nebola taká malá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Spoločne so žiakmi 1.B sme prebrázdili i Viedeň, historickou časťou mestského centra nás odborne previedli naše vyššie spomenuté nemčinárky, dokonca sme nahliadli na bohoslužbu v nádhernom dóme sv. Štefana, múzeum Haus des Meeres mal v malíčku biológ Ján Šmída a spoločnou aktivitou oboch tried bola aj návšteva druhého najväčšieho rakúskeho mesta Graz, podčiarknutá úžasnou vianočnou atmosférou a mrazivým počasím. Miestni sprievodcovia nás 3 hodiny oboznamovali v anglickom jazyku s bohatou históriou tohto krásneho kultúrneho mesta a deň sme zavŕšili prezentáciou Fair Trade obchodovania jednej z najväčších a najznámejších čokoládovní Zotter, pri rakúskom mestečku Riegersburg. Samozrejme, nechýbala čerešnička, teda čokoládka na tortičke na záver dňa – ochotnávka vyše 300 druhov čokolád i rôznorodých čokoládových výrobkov.                                                                                                                                                

      Martin Gavurník 3.A

       

      Unterwaltersdorf – Rakúsko

      Nebýva vo zvyku, že sa hneď na úvod svojho štúdia dostane bilingválna trieda 1. ročníka na zahraničnú exkurziu. Avšak vďaka aktívnej triednej učiteľke Silvii Tomagovej a aktívnemu telocvikárovi Róbertovi Paradimu sa tak stalo. Skĺbili sa 2 triedy, niekoľko učiteľov a bohatý program troch dní v Rakúsku sa diferencoval až pri návšteve 2 rôznych partnerských škôl. Bilingvalisti dostali možnosť spoznať rakúsku coubertinovskú školu Don Bosco Gymnasium v malinkej dedinke neďaleko Viedne, v Unterwaltersdorfe. Dedinka malinká, no škola obrovská s úžasným vybavením. Po prehliadke školy sa žiaci zapojili do vyučovacieho procesu. Hodiny matematiky, geografie či latinčiny boli na náš vkus netradičné v tom, že prebiehali vo veľmi uvoľnenej atmosfére, skôr formou priateľských rozhovorov ako lektorovania. Hodina hudobnej výchovy s naším spevom bola spestrením, rovnako aj volejbalový turnaj. Ako inak ako v duchu kalokagatie. Zanietenej učiteľke Evite Pollany veľmi pekne ďakujeme za túto krásnu skúsenosť.

       

                                                                                                    Natália Chibuzor Ostrolucká a Andrea Tomanová 1.B

       

       

       

      Na návšteve u partnerov v Nemecku

      Po vianočných prázdninách trieda 3.B z Gymnázia Pierra de Coubertina využila poslednú možnosť žiackej mobility Programu Erasmus+ a navštívila dve mestá v Nemecku, a to Erfurt a Würzburg. 11 študentov sa pozrelo do mesta Erfurt a na ich športové gymnázium Pierra de Coubertina, ďalších 11 žiakov z našej triedy navštívilo Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu.

       

      Erfurt

      Hneď prvý dojem zo školy bol úžasný. Privítali nás prívetiví spolužiaci z partnerskej školy a ochotne nás previedli nádhernou modernou presklenou budovou s obrovskou vstupnou halou. Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že podobne ako u nás, aj na Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte sú žiaci na školu prijatí len vtedy, ak splnia prijímacie talentové skúšky a aj neskôr je ich štúdium podmienené dobrým prospechom, ktorý si musia udržať popri náročných tréningoch. Študenti dokonca majú rozvrh hodín prispôsobený tréningovým plánom jednotlivých  športov a tiež možnosť ubytovania na peknom internáte, keďže prichádzajú do školy z rôznych kútov Nemecka. Naši žiaci si veľmi chválili ich jedáleň a rôzne typy jedál, pitia a šalátov podávaných bufetovým štýlom. Prekvapilo nás, že v jedálni je zakázané používať telefóny, aby sa študenti v pokoji najedli a mohli sa medzi sebou rozprávať.

      Previedli nás aj po športoviskách v okolí školy, na ktorých trénujú, pozreli sme si ich hokejový štadión, atletické dráhy aj futbalové ihrisko. Ich školský systém sa od toho nášho líši napríklad tým, že nemajú škálu známok 1-5, ale až 1-6 a na výber cudzích jazykov majú francúzštinu, španielčinu, ruštinu a dokonca aj latinčinu. S nemeckými študentmi sme mali možnosť sa viac spoznať na spoločnej exkurzii do židovskej synagógy, na prehliadke mesta a návštevy radnice, kde nás privítal pán primátor. Vypočuli sme si rozprávanie o legendách a histórii mesta a regiónu, ktoré sú zobrazené na vzácnych nástenných maľbách radnice. Neskôr sme sa rozdelili do skupín a žiaci nám ukázali ďalšie zaujímavé časti mesta ako napríklad kaviareň spojenú s knižnicou, najlepšiu zmrzlinu v meste a čokoládový obchod na známom moste Krämerbrücke. Pre ľavákov bolo milé prekvapenie navštíviť obchod pre ľavákov. Dievčatá, ktoré boli so mnou v skupine boli veľmi komunikatívne, snažili sa nám všetko vysvetliť, poprípade preložiť do angličtiny, čo bolo treba, a v ostatných skupinách to nebolo inak. Počas nášho voľného času sme si aj sami boli obzrieť mesto, nákupné centrá a trojposchodové kníhkupectvo. Všade sme boli v priebehu pár minút, keďže električky chodili v krátkych časových intervaloch, čo nám vyhovovalo pri neskorom večernom návrate zo školy. Tu by bolo na mieste spomenúť úžasné pohostenie, ktoré pre nás spolužiaci z partnerského gymnázia pripravili v internátnej klubovni, a fantastickú atmosféru pri večernom posedení.                   

                                                                                                                                                                   Patrícia Lehutová, 3.B

      Würzburg

      Skupina 11 žiakov našej triedy vo Würzburgu navštívila školu Friedrich-Koenig-Gymnasium, s ktorou sme spolupracovali pri team-buildingových aktivitách, objavovali modernú históriu Würzburgu a užili sme si nočnú atmosféru tohto podmanivého mesta. Utužovali sme medzinárodné vzťahy reprezentovaním našej školy v priateľskom zápase v hádzanej, volejbale a vybíjanej, ktoré sa niesli v športovom duchu – pred začiatkom sme protivníkom predviedli našu zdatnosť zatancovaním krátkeho svižného „čapášu“ a po zápase sme si podali ruky na tvrdo vybojovanej remíze. Na ďalší deň zase naši špičkoví triedni športovci ukázali svoju silu na lezeckej stene. S chrabrosťou sa vydali zdolať dychberúcu približne 15 metrov vysokú stenu a nedali sa zahanbiť ani v lezeckej verzii naháňačky „capture the flag“. Azda najzaujímavejší bol nekonvenčný šport - hádzanie sekier. Všetci sme si užili hádzanie sekier rôznych veľkostí ostrých ako britva na drevené terče. Dni sme zakončovali prechádzkami nocou zahaleným Würzburgom i hraním stolného tenisu a hracej konzoly v hosteli. Keď prišiel čas odchodu, dali sme Nemecku zbohom a začali sme snívať o ďalšej exkurzii.

                                                                                                   

                                     Juraj Dzurech, trieda 3.B

      Týmto by sme chceli poďakovať profesorom: Eve Corticelli, Ingrid Páleníkovej, Ondrejke Urbanovej, Danielovi Domonkošovi, Kataríne Dzurovej, Silvii Tomagovej, Robertovi Paradimu, Jane Studénkovej, Jane Juhásovej, Jánovi Šmídovi a pánovi riaditeľovi Radimovi Urbanovi, ktorí s nami  absolvovali exkurzie a tiež učiteľom z partnerských škôl, pani Ines Nikolaus z Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte a Semirovi Kamhawi z Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu, Michaelovi Rathovi z Herta Reich Gymnasia Murzuschlag, Evite Pollany z Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorfu, ktorí sa nám celé dni venovali a zabezpečili nám bohatý program, zaujímavé aktivity a nezabudnuteľné zážitky. Vďaka podpore programu Erasmus+ a kolegom z partnerských škôl sme dostali úžasnú príležitosť vidieť a spoznať nových ľudí, nadviazať kontakty a naučiť sa aj niečo o  histórii a kultúre spomínaných európskych krajín.

      Ďakujeme!

    • Aj naši najmladší nám robia veľkú radosť
     • Aj naši najmladší nám robia veľkú radosť

     • Žiak Gymnázia Pierra de Coubertina z triedy príma Martin Adamča (TK Kúpele Piešťany) získal titul vo dvojhre aj štvorhre na halových majstrovstvách Slovenska v kategórii mladších žiakov. V singlovom finále si na dvorcoch TK Ratufa Levice poradil s Matteom Sansonom (TK Slávia STU Bratislava) a zdolal ho 7:6(6), 6:3. Chlapci sa spoločne tešili z deblového titulu, keď si vo finále poradili s dvojicou Ľuboš Húsenica (MŠK Poprad-Tatry), Igor Malinka (TC Topoľčany) 6:1, 6:3.

      Martinovi gratulujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov!!!

       PK TSV

    • Turnaj chlapcov stredných škôl vo florbale.
     • Turnaj chlapcov stredných škôl vo florbale.

     • Dňa 17.01. 2024 sa na našej škole konal turnaj chlapcov stredných škôl vo florbale. Našu školu pod vedením Mgr. Paradiho reprezentovali :

      Rohár Ondrej, Kollár Benjamín, Vatrt Timotej, Petruška Augustín, Melicher Martin, Krajčovič Adam, Figura Markus, Koch Artur, Vančo Viktor, Kišš Adam, Hutta Samuel, Vulgan Jakub, Halabrín Branislav, Nedelka Filip, Kubala Matúš.

      Naši chlapci v základnej skupine nastúpili proti  SPŠE Piešťany, Spojená škola Rakovice a SOŠOaS Mojmírová Piešťany . V každom zápase jasne dominovali a zaslúžené vyhrali svoju skupinu.  Víťazstvo v skupine im zaisťuje postup do finále okresného kola.

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy počas celého turnaja.

      PK TSV

    • Health flag
     • Health flag

     • Dňa 20.11. 2023 sa konala súťaž Health flag, ktorej sa zúčastnilo aj naše gymnázium.

      Vopred sme si naštudovali informácie o prevencii onkologických ochorení, najmä prevencii HPV (Human Papilloma Virus). Následne sme pod učiteľským dozorom vypracovali krátky online test. Naša trieda III.B sa umiestnila na prvom mieste v Trnavskom kraji. Ocenili nás poukážkou na nákup kníh v kníhkupectve Martinus. Súťaž nám pomohla získať nové vedomosti v oblasti onkologických ochorení a ich prevencii.

      Táto výhra nás určite bude motivovať k účasti na ďalších súťažiach.

      Trieda III.B

    • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 17. januára 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2024 v Trnave. Víťazi školského kola v kategórii 1C Emily Foster z tercie a v kategórii 2C1 Adela Čechvalová z V.B postupujú do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

       

      Kategória 1A

      4. miesto         Filip Rybár, S                                               vyučujúca: Mgr. Marienčíková

       

      Kategória 1B

      1. miesto         Karolína Gonová, K                                    vyučujúca: PhDr. Murínová

       

      Kategória 2A

      2. miesto         Terézia Gáliková, Ka                                   vyučujúca: Corticelli, MSc.

       

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, O                               vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Súťažiacim srdečne gratulujeme!

      Nech sa víťazom podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Prvý lyžiarsky úspešne za nami
     • Prvý lyžiarsky úspešne za nami

     • Čarovná zimná krajina, malebné prostredie Nízkych Tatier, bohatá snehová nádielka, prázdne lanovky, voľné svahy, Chopok v hmle, žiadne zranenia či úrazy. Aj takýto bol lyžiarsky kurz v Jasnej, ktorý si užili študenti I.AI.B. Pod taktovkou skúsených inštruktorov p. Urbana, p. Domonkoša, p. Grosmannovej a p. Šimovej sa dobrí lyžiari aj začiatočníci naučili či zdokonalili v lyžiarskych technikách. Nikto neodchádzal z kurzu bez toho, aby nevedel obojstranný prívratový oblúk, jazdu šikmo svahom, jazdu po spádnici či prívrat hornou lyžou. Študenti vyskúšali všetky modré a červené zjazdovky a i tí, ktorí prišli lyžovať po prvýkrát, môžu spokojne skonštatovať, že sa už žiadneho svahu neobávajú. Zimná lyžovačka preverila vytrvalosť, trpezlivosť aj odolnosť voči teplotám pod bodom mrazu.

      Cieľ lyžiarskeho výcviku sme úspešne splnili. Študenti vynaložili obrovskú snahu (aj keď nohy boleli, modriny pribúdali, sily sa vytrácali), a tak postupne zo skupiny nelyžiarov ubúdalo a na záver výcviku sa všetci tešili, že zvládli základy zjazdového lyžovania a pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike. 

      PK TSV

    • Celonárodné kolo Shakespearovho pamätníka – 26. ročník
     • Celonárodné kolo Shakespearovho pamätníka – 26. ročník

     • Dňa 11.12.2023 sa konalo celonárodné kolo Shakespearovho pamätníka. Prvýkrát sa recitačnú súťaž podarilo usporiadať na pôde SND v priestoroch Modrého salónika a Divadelného klubu.

      Do 26. ročníka súťaže sa zaregistrovalo 28 škôl a 81 súťažiacich. Výkony žiakov a študentov gymnázií z celého Slovenska prišli podporiť mnohí učitelia, rodičia, dokonca aj starí rodičia. Publikum bolo skvelé a mnohé výkony súťažiacich dychberúce. Porotcovia súťaže Lucas Sprouse, Monika Antalová, Megan Freudenberg, Joshua Ruggiero, Ingrid Melichová a Monika Hájiková mali naozaj neľahkú a veľmi zodpovednú úlohu. Atmosféra bola príjemná, pokojná a dôstojná. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. Napriek tomu, že Shakespearov pamätník je recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí pani profesorke Ingrid Páleníkovej, ktorá študentov pripravila, povzbudzovala a na súťaži sprevádzala.

      V druhej kategórii – poézia (žiaci prímy a sekundy) získala Zuzana Brišková zo sekundy 11. miesto. V piatej kategórii - próza (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentovala Elena Košková zo IV.B, ktorá sa umiestnila na 10. mieste. V šiestej kategórii - poézia (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) získala Sofia Jurčiaková z III.C za svoj prednes 14. miesto.

      Študentkám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Hlinený dukát 2023
     • Hlinený dukát 2023

     • Naše gymnázium už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pomoci človeku v Piešťanoch, preto sme neváhali, keď nás oslovili s prosbou o dobrovoľnícku pomoc. Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, vyjadril pochvalu našej škole ešte pred samotnou zbierkou: „Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch dlhodobo vnímame ako angažovanú školu v spoločensky dôležitých témach, preto sme vedeli, že neodmietnete podať pomocnú ruku.“

      Národná zbierka Hlinený dukát je určená deťom a matkám v núdzi, starým ľuďom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť a opateru, ľuďom s duševnými poruchami či ľuďom bez domova. Charitatívna zbierka sa uskutočnila 12. decembra 2023 priamo v uliciach nášho mesta. Dobrovoľníčky Linda HorňákováEma Gáliková z I.C a Lea Horňáková zo IV.D odviedli skvelú prácu, za ktorú im vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Veľa lásky v škatuliach od topánok
     • Veľa lásky v škatuliach od topánok

     • Aj tento rok sa gymnazisti zapojili do celoslovenskej výzvy pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí. Nielen žiaci, ale i zamestnanci školy s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, rukavice, šatky či ponožky. Nezabudli pripojiť vlastnoručne vyrobené vianočné priania. Počas prestávok a triednických hodín balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom vianočnej dobrovoľníckej aktivity je neuveriteľných 70 škatúľ pre starenky a starčekov v seniorských domovoch.

      Ďakujeme všetkým triedam za vianočné balíčky. Nejednému deduškovi či babičke rozohrejú srdiečka a doprajú im pocit, že na nich neustále niekto myslí.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • V utorok 7.11. žiaci Oktávy a IV.C v sprievode paní profesoriek Juhásovej, Kubalovej a Macekovej vyrazili skoro ráno na jazykovo poznávaciu exkurziu do Viedne. Prvou zastávkou bolo Umeleckohistorické múzeum. Po krátkej ale zaujímavej hodine strávenej medzi artefaktmi pochádzajúcimi zo starovekého Egypta a Grécka, či medzi obrazmi barokových maliarov sme sa v cisárskych apartmánoch započúvali do príbehu slávnej cisárovnej Sisi. Mali sme možnosť do istej miery spoznať jej pravú tvár, tak skreslene zobrazovanú na filmových plátnach. Po výdatnej porcii nových zaujímavých poznatkov sme dostali čas na to aby sme si obzreli Stephansdom, aby sme si zohnali niečo dobré pod zub, aby sme nasali trochu viedenskej predadventnej atmosféry  a nabrali sily na poslednú zastávku exkurzie – Hause des Meeres. Táto unikátna inštitúcia  sídli v bývalej protilietadlovej delostreleckej veži postavenej počas 2. svetovej vojny. Dnes tu návštevníci môžu pozorovať množstvo úchvatných morských živočíchov v obrovských aj malých akváriách. Taktiež sa tu nachádzajú teráriá a malé pavilóny ukrývajúce exotické plazy, vtáky a cicavce. Touto prehliadkou sme nielen rozšírili naše poznatky o biológii, ale sme aj ukončili náš deň vo Viedni.

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Vyhodnotenie:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Natália Vatrtová (sekunda)

       

      Kategória 1B:

      1. miesto: Emily Foster (tercia)

      2. miesto: Tibor Varinský (kavarta)

       

      Kategória 2A:

       

      1. miesto: Ivan Bielesch (sexta)

      2. miesto: Samuel Elčík (kvinta)

       

      Kategória 2B:

      1. miesto: Zoja Mlynáriková (septima)

      2. miesto: Samuel Rybanský (septima)

       

      Gratulujeme a  tešíme sa, že sa  o nemčinu stále  zaujímajú mnohí naši žiaci.

    • Gymnazisti v Európskom parlamente
     • Gymnazisti v Európskom parlamente

     • Septimáni z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch so zástupcom riaditeľa Marekom Kalinčíkom a učiteľom Róbertom Paradim sa v dňoch 7. 11.  – 11. 11. zúčastnili v Štrasburgu odbornej exkurzie Pracovný deň v Európskom parlamente. Študenti siedmeho ročníka osemročného štúdia po výhre v súťaži organizovanej Euroscolou v minulom školskom roku získali možnosť zúčastniť sa  exkurzie v europarlamente spolu s ďalšími 600 žiakmi z Európskej únie. Hlavnou témou diskusie boli klimatické zmeny a ich vplyv na globálnu situáciu. Študenti navrhovali témy, o ktorých sa plenárne hlasovalo (zo 4 vybraných tém navrhli naši gymnazisti 3!). Okrem času stráveného v europarlamente septimáni navštívili historické centrum Štrasburgu, očarila ich tamojšia Katedrála Notre Dame a zažili netradičnú prechádzku po večernom nemeckom meste Kehl. Piešťanskí gymnazisti zažili nezabudnuteľné chvíle – a nie je to žiadne klišé...

       

      autor foto: Robert Paradi

    • Charitatívna potravinová zbierka Tesco 2023
     • Charitatívna potravinová zbierka Tesco 2023

     • Trnavská arcidiecézna charita sa roky zapája do celonárodnej, jednej z najväčších potravinových zbierok na Slovensku, ktorá sa koná tradične v novembri v predajniach spoločnosti TESCO. Aj dobrovoľníci z nášho gymnázia pravidelne pomáhajú.

      Zbierka potravín a hygienických potrieb sa konala v dňoch od 23. novembra do 25. novembra 2023. Vďaka Tesco zbierke dokáže charita aj tento rok pomôcť mnohým ľuďom v núdzi.

      Dobrovoľnícku aktivitu vykonávali: Hana Danišová z kvinty, Lucia Ondrisová a Natália Prouzová z I.D, Katarína Lučkaničová z I.A, Kristína Mitrengová, Linda Horňáková a Ema Gáliková z I.C, Lucia Čuboňová a Katarína Potúčková zo sexty, Alica Masaryková z III.C a Kristína Čunčíková z III.A.

      Ďakujeme za pomoc našim dobrovoľníkom, ktorí usilovne pracovali, aby pomohli naplniť základné potreby ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Majstrovstvá Slovenskej republiky v bedmintone
     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v bedmintone

     • Dňa 18.-19.novembra 2023 sa v kežmarskej FOCUS+ hale konali Majstrovstvá Slovenska v bedmintone, konkrétne kategória do pätnásť rokov.

      Medzi súťažiacimi bola aj  študentka našej školy Ela Bieleschová z triedy tercia, ktorej sa podarilo obhájiť prvenstvo v Slovenskej republike.

      Ela mala v niekoľkých prípadoch na mále, ale v konečnom hodnotení musíme povedať, že na ceste za zlatom nestratila ani set a vo finále zvíťazila nad treťou nasadenou Vanessou Osadskou (SP Dolný Kubín) pomerom 24:22, 21:18.

      Po výborne odohratom turnaji sa Ela zaslúžene stala majsterkou Slovenskej republiky!

      K výbornému umiestneniu Ele gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!

       

      PK TSV

    • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 16. novembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 59 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. januára 2024. Víťazi školského kola v kategóriách 1C a 2C1 – bilingválni študenti - postupujú priamo do krajského kola, ktoré sa bude konať 14. februára 2024.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Filip Rybár, S                                              vyučujúca: Mgr. Marienčíková
      2. Adriana Kurucová, P                                     vyučujúci: Mgr. Kratochvíl
      3. Viktória Haringová, S                                   vyučujúca: Mgr. Minárechová

      Kategória 1B

      1. Karolína Gonová, K                                    vyučujúca: PhDr. Murínová
      2. Filip Orlovský, K                                          vyučujúca: Mgr. Šimová

      Leonard Gallo, K                                          vyučujúca: Mgr. Šimová

      1. Alžbeta Štefíková, T                                    vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 1C

      1. Emily Foster, T                                            vyučujúci: Mgr. Kalinčík

      Kategória 2A

      1. Terézia Gáliková, Ka                                  vyučujúca: Corticelli, MSc.
      2. Matej Grežďo, II.C                                      vyučujúca: Mgr. Škultétyová
      3. Jozef Janičina, Sx                                         vyučujúca: Mgr. Hanková

      Oliver Selecký, I.A                                       vyučujúca: Mgr. Hanková

      Kategória 2B

      1. Elise Mária Ábelová, O                               vyučujúca: Mgr. Páleníková
      2. Tereza Kolláriková, III.C                             vyučujúci: Mgr. Kalinčík
      3. Andrea Žlnayová, Sp                                   vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 2C1

      1. Adela Čechvalová, V.B                               vyučujúca: Mgr. Grosmannová
      2. Samuel Bagar, IV.B                                     vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Martin Panák, IV.B                                       vyučujúca: Mgr. Páleníková

      1. Boris Jurčaga, IV.B                                     vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

    • Triatlonová výzva Ivan Luknár Trophy ukončená
     • Triatlonová výzva Ivan Luknár Trophy ukončená

     • Ivan Luknár, dlhoročný riaditeľ gymnázia, bol úspešným triatlonistom a šíriteľom myšlienok olympizmu, a preto PK TSV v spolupráci s dobrovoľníkmi a nadšencami olympizmu zorganizovali triatlonovú výzvu Ivan Luknár Trophy, ktorá prebiehala od 2. do 31. októbra 2023.

      Putovnú trofej mohol získať len ten študent, ktorý aspoň raz v mesiaci absolvoval všetky tri disciplíny (beh, bicykel, plávanie) a nazbieral najviac kilometrov. Podmienky výzvy splnili len traja gymnazisti. Trofej Ivana Luknára na školský rok 2023/2024 získal Tomáš Jakubček z III.C.

      Výsledky triatlonovej výzvy:

      1. Tomáš Jakubček, III.C        196,7 km
      2. Sofia Gono, IV.A                  157,715 km
      3. Romana Švecová, IV.A         156,7 km

      Do triatlonovej výzvy sa zapojilo 16 tried, 56 študentov a 15 zamestnancov. Spolu nazbierali 7 863,741 km. Zamestnanci gymnázia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 2 112,086 km. V 1. kategórii zvíťazila tercia s 506,26 km. V 2. kategórii patrí prvé miesto II.B triede, ktorá behaním, bicyklovaním a plávaním nazbierala 2 207,453 km.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              506,26 km
      2. kvarta              294,12 km
      3. príma               116,26 km
      4. sekunda            36,93 km                 

      Spolu: 953,57 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. II.B                 2 207,453 km
      2. V.B                    911,043 km
      3. III.C                  864,6 km
      4. I.B                     688,84 km
      5. O                        649,5 km
      6. II.D                    527,04 km
      7. IV.A                  413,115 km
      8. Ka                      198,75 km
      9. Sx                      184,83 km
      10. I.A                     132,19 km
      11. III.D                    70,76 km              
      12. IV.B                    62,05 km

      Spolu: 6 910,171 km

      1. kategória – víťazi jednotlivých disciplín (D/CH)

      Beh - Sofia Jankovičová, T (12,52 km), Jakub Kubala, P (40,82 km)

      Bicykel - Svetlana Budková, T (208,39 km), Tibor Varinský, K (41 km)

      Plávanie - Paulína Lehutová, T (9 850 m), Juraj Arbet, S (27 005 m)

       

      2. kategória – TOP 3 v jednotlivých disciplínach

      Beh

      1. Ema Vavrová, II.B (176,1 km)                           1.   Alexander Zurek, I.A (46,46 km)

      2. Eliška Gáliková, Ka (129,33 km)                         2.   Adrián Kamenický, Ka (29,91 km)

      3. Zora Krupová, II.B (100,11 km)                          3.   Matej Danko, III.C (25,4 km)

       

      Bicykel

      1. Ema Vavrová, II.B (600,5 km)                           1.   Adam Ďuga, II.B (477,63 km)

      2. Anna Kublová, O (571,09 km)                             2.   Matej Pobjecký, III.C (448 km)

      3. Terézia Grosová, I.B (222,25 km)                       3.   Matej Bednárik, II.D (233,26 km)

       

      Plávanie

      1. Romana Švecová, IV.A (5 900 m)                   1.  Tomáš Jakubček, III.C (100 301 m)

      2. Viktória Schedlingová, II.D (5 005 m)              2.  Oliver Švec, Sx (9 000 m)

      3. Sofia Gono, IV.A (1325 m)                                3.  Matúš Mihálik, I.B (5 700 m)

       

      Výsledky zamestnancov školy - TOP 3 v jednotlivých disciplínach

      Beh

      1. Bc. Martina Truhlářová                 112,31 km
      2. Mgr. Radka Grosmannová                  92,07 km
      3. Mgr. Stanislava Šimová                       52,31 km

      Bicykel

      1. Mgr. Andrea Chamrazová             552,32 km
      2. Mgr. Silvia Tomagová                       303,50 km
      3. Bc. Martina Truhlářová                     173,80 km

      Plávanie

      1. Mgr. Zuzana Matúšová                   16 200 m
      2. Mgr. Andrea Chamrazová                   6 513 m
      3. Mgr. Patrícia Kubincová                     4 563 m

       

      Niekoľko zaujímavostí:

      • do výzvy sa zapojilo 9,3 % študentov a 22,7 % zamestnancov gymnázia,
      • kúpalisko Eva bolo zabezpečené zdarma 2x – prišli plávať len zamestnanci školy,
      • iba 3 gymnazisti absolvovali všetky tri disciplíny,
      • IV.B je síce v rebríčku, ale všetky kilometre nazbierala triedna učiteľka Mgr. Ingrid Páleníková,
      • umiestnenie V.B na 2. mieste zabezpečili 3 zamestnanci školy, ktorí spolu nazbierali 858,113 km z celkového počtu 911,043 km,
      • z 56 športujúcich študentov bolo 26 dievčat,
      • ak by o putovnú trofej bojovali aj zamestnanci školy, obsadili by všetky medailové priečky.

       

      Triatlonová výzva spĺňala všetky kritériá fair-play a podporila súťaživosť športujúcich. Víťazi budú odmenení na vianočnej akadémii Študenti bavia študentov. Všetkým aktívnym i rekreačným športovcom, študentom i zamestnancom gymnázia ďakujeme za účasť.

      Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie