• Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe písomnej žiadosti doručenej do 28.05.2024 14:00 hod. máte možnosť nahliadnuť do testov Vášho dieťaťa, ktoré vykonalo na našej škole v rámci prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025. Po doručení písomnej žiadosti Vás budeme informovať o termíne nahliadnutia do testov.

      S pozdravom

      vedenie školy

    • Modrý gombík 2024
     • Modrý gombík 2024

     • V stredu 14. mája 2024 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje UNICEF Slovensko – Modrý gombík 2024. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Nie je nám ľahostajný život mnohých detí, ktoré namiesto detstva prežívajú trápenie, smútok a strach.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 513,48 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Tatiana Uhrová a Katarína Lučkaničová z I.A, Natalia Ostrolucká a Andrea Tomanová z I.B, Ema Gáliková a Kristína Mitrengová z I.C.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • S Hviezdoslavom do lavíc
     • S Hviezdoslavom do lavíc

     • Dňa 21.5.2024 o 9.00 sa žiaci našej školy, konkrétne triedy III.A, III.C, III.D a IV.B zúčastnia umelecko-vzdelávacieho projektu S Hviezdoslavom do lavíc, ktorý je zameraný na podporu rozvoja kultúrnosti žiakov a oživenie ich záujmu o významné literárne diela. Súčasťou programu bude krátky moderovaný koncert, interaktívna prednáška, rytmické a melodické hry a pre tých odvážnejších aj hra s kapelou.

      Program trvá do 90 minút a realizuje ho František Báleš Ansámbel s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • PK geografie ďakuje Tomášovi Strapkovi z 1.A triedy za vzornú reprezentáciu školy na celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii Z, ktorej sa zúčastnil koncom apríla v Banskej Bystrici. Tomáš sa umiestnil na výbornom 7. mieste v silnej konkurencii 30 najlepších mladých geografov zo Slovenska.Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      PK GEG

    • Úspech v celoštátnom kole Biologickej olympiády
     • Úspech v celoštátnom kole Biologickej olympiády

     • V dňoch 25.- 27.04.2024 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády kat. B v Banskej Bystrici. 

       

      V kat. B – v projektovej časti našu školu reprezentovala Katarína Kotlárová z kvinty, ktorá sa umiestnila na skvelom 2.mieste.

      Katke gratulujeme a tešíme sa z výborného výsledku!

      PK BIO-CHE

    • 73. ročník matematickej olympiády
     • 73. ročník matematickej olympiády

     • Dňa 28.3.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9

      Výsledky kategória Z9:

      Šimon Kovár, kvarta               7. miesto, úspešný riešiteľ

       

      Dňa 9.4.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategóriách B a C

      Výsledky kategória B:

      Timotej Mikuš, 3. B                 5. miesto, úspešný riešiteľ

       

      Výsledky kategória C:

      Lenka Kovalčíková, kvinta      5. miesto, úspešný riešiteľ

      Tomáš Strapko, 1. A               5. miesto, úspešný riešiteľ

      Adrian Šebo, kvinta                11. miesto, úspešný riešiteľ

      Emma Mutná, 2.B                  18. miesto, úspešný riešiteľ

       

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK matematiky

    • Biblia očami detí a mládeže
     • Biblia očami detí a mládeže

     • V súťažiach Biblia očami detí a mládeže a na Biblickej olympiáde naši žiaci zaznamenali pekné úspechy z predmetu Náboženská výchova.

       

      Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme Alici Pospiechovej z triedy Prima, ktorá získala

      3. miesto Trnavskej Diecézy (krajské kolo) v súťaži Biblia očami detí a mládeže.

       

      Rovnako oceňujeme našich reprezentantov:

      Nikolas Višňovský, Dávid Piešťanský, Adam ĎugaII.B, ktorí vybojovali 3. miesto v rámci Piešťanského Dekanátu v súťaži Biblická olympiáda.

       

      Ďakujeme za ich čas, úsilie a energiu, ktorú venovali, aby zviditeľnili nie len seba a svoju školu, ale aby premýšľali aj o veciach, ktoré presahujú život a smrť, či do konca o Bohu samom.

    • Postup do celoslovenského kola s anglickou drámou
     • Postup do celoslovenského kola s anglickou drámou

     • Okresné kolo súťaže v anglickom jazyku Jazykový kvet Klasik sa uskutočnilo dištančnou formou. Tradičný príbeh o láske prepracovali na dramatický text, pripravili kostýmy, kulisy, hru nacvičili, v priestoroch školy nahrali video a postúpili do krajského kola. „Študenti, ktorí navštevujú dramatický krúžok, sa usilovne pripravovali. Veľmi ich chválim za tímovú prácu, precízny prístup i nadšenie,“ uviedla učiteľka angličtiny p. Páleníková, ktorá študentov motivovala a pripravovala.

       

      Členovia dramatického krúžku, ktorí vzorne reprezentovali našu školu: Lenka Augustínová a Žofia Rohaľová z kvarty, Oskar Džambazovič z I.B, Lucia Halienková, Nikola Hercegová, Laura Jediná, Nina Kučíková, Daniel Pavlíček a Sophia Štichauerová z II.B, Kornélia Čačíková z III.B.

       

      Krajské finále súťaže sa uskutočnilo prezenčne 25.4.2024 v CVČ v Trnave. Naši herci zvíťazilipostupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 14.6.2024.

      Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Vynikajúci výsledok našich žiakov na súťaži Mladý záchranár civilnej ochrany okresu Piešťany
     • Vynikajúci výsledok našich žiakov na súťaži Mladý záchranár civilnej ochrany okresu Piešťany

     • Dňa 23.4. 2024 sa v Hlohovci v Zámockej záhrade konala súťaž Mladý záchranár civilnej ochrany okresu Piešťany, ktorá je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali žiaci z triedy sekunda : Brišková Zuzana, Fabuľová Liliana, Uhrík Martin a Arbet Michal. Súťaž pozostávala zo 6. disciplín : vedomostný test, zásady civilnej ochrany, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v teréne, hasenie malých požiarov a streľba zo vzduchovej pušky. Naši žiaci sa výborne vyrovnali aj s vyšším vekom ostatných súťažiacich a chladným počasím. V konkurencií 25 základných škôl obsadili vynikajúce 2. miesto. Predpoveďou medailového úspechu bola veľmi svedomitá príprava žiakov.

      Za vzornú reprezentáciu školy a dosiahnutý výsledok im patrí vďaka a uznanie!

       

      PK TSV

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Piatok 19. apríla 2024 sa v Bratislave uskutočnila súťaž MATEMATICKÝ NÁBOJ - matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Súťaží sa v dvoch kategóriách – Junior a Senior.

      V kategórii Junior súťažilo 65 tímov. Náš tím v zložení Tomáš Matečný (Kvinta), Adrian Šebo (Kvinta), Ivan Bielesch (Sexta), Tobias Kopún (Sexta), Tomáš Strapko (1. A), obsadil 19. miesto.

      V kategórii Senior súťažilo tiež 65 tímov. Náš tím v zložení Nikolas Fox (3. A), Martin Gavurnik (3. A), Peter Štubňa (Septima), Juraj Kubačka (3. C), Timotej Mikuš (3. B), obsadil 39. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK matematiky

    • Stretnutie ,,detí doby"
     • Stretnutie ,,detí doby"

     • Dňa 18.4.2024 mali naši študenti jedinečnú možnosť pozrieť si nielen divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla Deti doby, ale aj stretnúť sa s jeho tvorcom a principálom - neopakovateľným Stanislavom Šepkom, dlhoročným členom a manažérom Ladislavom Hubáčkom a mladým hercom i vrcholovým kulturistom Adamom Jančinom a položiť im zopár otázok na ich bratislavskej scéne. RND oslávilo svoje 60. výročie vzniku a nový muzikálový projekt so SĽUK-om je darčekom k úctyhodnému umelcovmu jubileu a jeho 70. autorským titulom. 

    • Deň narcisov 2024
     • Deň narcisov 2024

     •  

      Deň narcisov je jedinečná charitatívna zbierka Ligy proti rakovine. Každoročne sa študenti nášho gymnázia aktívne podieľajú na jej organizovaní.

      18. apríla 2024 sa celoslovenskej dobrovoľníckej aktivity zúčastnili naši študenti: Alžbeta Chromcová a Veronika Boháčová z I.A, Andrea Tomanová a Natália Ostrolúcka z I.B, Ema Gáliková a Kristína Mitrengová z I.C, Soňa Šoltésová a Sarah Punová z I.D, Adam Krajčovič a Artur Koch z kvinty, Viktória Purchartová a Lucas Gešvandtner z II.A, Nina Kučíková a Anna Ondrusová z II.B, Emma Jurášová a Erika Deanková z II.C, Júlia Kramáriková a Soňa Sigetová z II.D, Katarína Potúčková a Lucia Čuboňová zo sexty.

      Ďakujeme dobrovoľníkom za výborne odvedenú prácu v uliciach nášho mesta, ale aj všetkým, ktorí zbierku finančne podporili a pripnutím narcisu tak vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

    • Denník tercie z lyžiarskeho výcviku
     • Denník tercie z lyžiarskeho výcviku

     • PONDELOK 11. 03. 2024

      6:49           Kika sa zobudila, slniečko svietilo, kvintania búchali dverami a sneh sa pomaly, ale isto topil. O pár minút neskôr sa vo vedľajšej izbe rozleteli dvere a zobudili celú triedu.

      7:30          Všetci sme sa psychicky i fyzicky pripravili na lyžovačku a zišli sme dole na raňajky. Tie boli v štýle švédskych stolov. Výdatne sme sa napapali. Následne nám bolo oznámené, že sa lyžovať nejde pre dážď.

      11:20         Hrali sme karty o cukríky, ktoré sme pritom aj papali. Napoludnie sme mali obed – mäso s ryžou. Po obede nám povedali, že o druhej pôjdeme na prechádzku.

      14:00        Vyrazili sme z chaty Záhradky smerom k hotelu Family Strachan. Cesta bola náročná, keďže sme zdolávali 17 % stúpanie. Keď sme dorazili do cieľa, kúpili sme si predražený čaj.

      14: 30       Začali sme púť späť na chatu. Išli sme dole po zjazdovke a Betku skoro zrazil lyžiar. Keďže Žofka mala nízke topánky, naplnili sa jej snehom. Po náročnom zostupe zľadovateným briežkom sme našli „jaký fajný“ kameň. Laure sa veľmi páčil.

      18:00          Na večeru sme mali mokré špagety – neboli dobre scedené. Po večeri sme dostali pokyny na utorok (už sa pôjde snáď aj lyžovať).

      20:35     Začali sme sledovať Duel bez zvuku. O nič sme však neprišli, keďže sme mali profesionálnu komentátorku Natálku.

                        

      Kika, Betka, Laurika, Natálka, Žofia, Elka

      UTOROK 12. 03. 2024

                Náš deň začal o 7:00, keď nás na izbu prišla zobudiť denná služba. O pol hodinu neskôr sme sa všetci stretli v reštaurácii a každý si vybral raňajky podľa svojej chuti. Po jedle sme mali asi hodinu na oddych, oblečenie sa a hygienu. Zatiaľ, čo sa 3. a 4. tím presúval na Bielu Púť, sme sa my – 1. a 2. tím – rozcvičovali na svahu pri chate. Po rozcvičke sme sa vyviezli lanovkou na Rovnú hoľu. Po vystúpení z lanovky sme si všimli, že viditeľnosť je slabá, lebo bola hmla. Začali sme jednoduchými cvičeniami, ale postupe sa obťažnosť zvyšovala. V ten deň sme sa lyžovali dvoma trasami – tzv. Turistická a FIS-ka.

                Okolo 12:00 sme sa vrátili na chatu a naobedovali sme sa. Po jedle sme mali do 14:00 čas na oddych. Potom sme sa opäť vydali na svah. 3. a 4. skupina síce už poobede lyžovať nešla, ale žiaci 1. a 2. sa vrátili na svah. Profesori nám už trošku viac verili (keďže nám to veľmi išlo) a mohli sme sa spustiť dolu svahom bez prestávky – sami alebo rozdelení v menších skupinkách. Sniežik už bol síce rozjazdený, ale to nám nezabránilo v dobrej lyžovačke.

                  Večer niektorí spievali karaoke, zatiaľ čo ostatní zostali na izbách. Väčšina z nás sa stretla na jednej izbe a do večierky sme sa rozprávali.

      Veronika, Emily, Svetlana, Miša, Anna

       

      STREDA 13. 03. 2024

                  Ráno sme vstali o 7:00. dali sme si raňajky a okolo 9:00 sme boli na svahu a rozcvičovali sa. Hore  na kopci bola hmla, takže podmienky na lyžovanie boli značne sťažené. Občas sme sa stretávali s ostatnými – až na 4. skupinu, ktorá bola na Bielej púti. My sme však lyžovali po Turistickej trase smerom na Lúčky.

                   Okolo 12:00 sme vyzuli lyže a išli späť na chatu. Tam sme mali až do odchodu autobusu, čiže do 14: 00, voľno. Za ten čas sme si oddýchli, naobedovali sme sa a prichystali sme si veci do batohov. Autobus odchádzal o 14:05 a asi o 20 minút sme boli pred Tatralandiou.

               Vystúpili sme a posadali sme si na lavičky. Neskôr nám učitelia rozdali náramky a už sme mali voľný prístup do šatne, kde sme sa mohli prezliecť. Hneď pri vstupe k vnútorným bazénom sme zbadali veľkú loď. Vo vnútornej časti kúpaliska bolo niekoľko teplých aj studených bazénov, krátkou chodbičkou sa dalo dostať k toboganom a vonku sa nachádzal obrovský termálny bazén so sieťou, basketbalovými košmi, loptami a aj lezeckou stenou. Niektorí si dopriali nápoje, palacinky alebo zmrzlinu. Okolo 17:30 sme sa všetci zišli vo vestibule a o 18:00 po nás prišiel autobus, ktorý nás odviezol na chatu.

                 Hneď po príchode nás čakala večera a po nej diskotéka či karaoke. O 22:00 nastala večierka, počas ktorej sme odovzdali mobily a išli sme spať.

      Sofia, Sara, Lesi, Timea

       

      ŠTVRTOK 14. 03. 2024

                     Po zobudení o 7:00 sme mali raňajky v štýle švédskych stolov. Asi o hodinu sme sa stretli pred chatou, kde sme sa dozvedeli štvrtkový program.

                   Štvrtá skupina sa na čele s pánom profesorom Domonkošom vydala lanovkou na prehliadku Chopku, zatiaľ čo ostatní trávili čas lyžovaním buď na Brhliskách s pani profesorkou Matúšovou, alebo na Záhradkách s pánmi profesormi Mlčúchom a Paradim.

               Neskôr nás čakal obed s poobedným odpočinkom. Po oddychu sme všetci vyrazili opäť na svahy. Následne sme, samozrejme, mali večeru, po nej sme ukončili náš predposledný deň zábavným programom – diskotékou a karaoke.

      Filip, Behan, Timo, Oleh, Maja, Daniel

       

      PIATOK 15. 03. 2024

                     Zobudili sme sa do hmlistého rána. Na raňajkách nás privítal každodenný výber potravín – syr, šunka... Po tomto výdatnom pokrme sme vypratali izby a pomaly sme sa lúčili s našou obľúbenou chatkou Záhradky.

                   Poslednýkrát sme si obuli lyže a išlo sa na svah. Naše dovidenia sme venovali jedinečnému svahu v Jasnej. V chate na nás čakal teplý čerstvý obed. Nahltali sme sa vyprážaného syra a ozlomkrky sa ponáhľajúc sme zniesli batožinu dole až k samotnému východu. S krásnymi spomienkami sme opustili náš týždňový pobyt.

                     Počas cesty domov v autobuse si niektorí vychutnávali hudbu a iní dospávali celý týždeň. Cestou nás čakala ešte jedna zastávka v Krajinke, kde si podaktorí kúpili chutné východňárske pagáče a koláče.

      Celý výlet sme zakončili dobrou náladou a úsmevom na tvári.

      Juli, Kami, Alžbetka, Monika, Pajka

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Dňa 16.04.2024 sa v Senici konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali študenti z triedy III.A : Dvorský Daniel, Shvets Dmytro a Valo Simo. Súťaž pozostávala z troch kôl, ktoré študentov preverili z vedomostí o histórií, činnosti a štruktúre orgánov Európskej únie. Naši chlapci si počínali veľmi dobre a získali 197 bodov. Od medailového umiestnenia ich delila len malá bodová strata  a kúsok šťastia.

      Chlapcom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

       

      PK OBN

    • Gymnazisti v mix-volejbale druhí v okrese
     • Gymnazisti v mix-volejbale druhí v okrese

     • Dňa 12. marca sa na našom gymnáziu odohralo okresné kolo v mix-volejbale (družstvo tvoria 3 dievčatá a 3 chlapci)  študentov stredných škôl. Hneď v prvom zápase sme nastúpili proti silnému súperovi z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, ktorého sme v ťažkom boji zdolali v tajbrejku tretieho setu 15:6. Druhý zápas so SPŠE skončil jednoznačnejším víťazstvom družstva nášho gymnázia v pomere setov 2:0, no v treťom, kľúčovom stretnutí s Gymnáziom J.B.Magina Vrbové sme napokon nešťastne prehrali v tajbrejku 13:15. O celkovom umiestnení na 2. mieste rozhodoval až pomer vyhratých a prehratých lôpt, keďže HAĽW a naše gymnázium malo rovnaký počet vyhratých zápasov, setov i bodov.

      Zostava Gymnázia P.de Coubertina:

      Chiara Biscontini, Karolína Gonová, Alžbeta Matyšáková (všetky z kvarty), Kristína Mitrengová (1.C), Soňa Šoltésová (1.D), Viktória Uramová (2.C), Jakub Kupás (2.C), Samuel Deanko, Matej Danko, Tomáš Jakubček ( všetci z 3.C), Timotej Šurín (3.B), Tomáš Marek (septima)

    • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády
     • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády

     • V dňoch 12.- 14.04.2024 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády kat. A v Bratislave. Vo veľkej konkurencii naša škola opäť bodovala.

      V kat. A – v teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovala Dominika Marcinová (septima) a bola úspešná riešiteľka, ktorá získala skvelé 5.miesto. Svojimi vedomosťami v celoslovenskom kole porazila aj konkurenciu z kraja. Úspešná  riešiteľka sa prebojovala aj do výberu IBO. V tomto roku bude IBO v Kazachstane.

      Dominike gratulujeme a držíme palce na výberovom sústredení!

    • Olympijská pochodeň už dorazila aj na naše gymnázium
     • Olympijská pochodeň už dorazila aj na naše gymnázium

     • S blížiacimi sa olympijskými hrami sa v nedeľu 14.04.2024 konal Národný beh Devín – Bratislava. Na štarte nechýbali ani zamestnanci a študenti našej školy. Zo zamestnancov školy sa zapojili Mgr. Šimová Stanislava, Mgr. Grosmannová Radka a Bc. Truhlářová Martina, ktoré sa dlhodobo venujú kráľovnej športu - atletike a ich výkony sú krásnou motiváciou pre nás ostatných. Na záverečný kilometer sa pripojili aj študenti školy – Timotej Hájiček z V.B, Gréta Malíková a Tamara Krupová zo IV.B a cieľovou rovinkou prebehli spolu. Trať dlhá necelých 12 km a horúce počasie preverili fyzické i duševné kvality všetkých bežcov. Slovenský olympijský a športový výbor pripravil pred LOH v Paríži štafetový beh Naše farby, naše srdcia – pri príležitosti blížiaceho sa míľnika – 100 dní do začiatku olympijských hier vo francúzskej metropole. Na úvodnom úseku nechýbali olympijskí víťazi Elena Kaliská a Matej Tóth, zástupcovia regionálnych olympijských klubov, športovci, paralympijskí športovci i partneri SOŠV a SOA. Úspešní športovci i rekreační bežci vyslali do sveta ohňové posolstvo, ktoré bude vo všetkých kútoch Slovenska pripomínať olympijské hry a propagovať hodnoty olympizmu a myšlienky fair play. Olympijská pochodeň už dorazila aj k nám.

      PK TSV

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 11.04. 2024 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kat. B v Trnave. Svoje vedomosti si preveril Viktor Berecz (sexta), ktorému sa mimoriadne darilo a z 24 súťažiacich sa umiestnil na veľmi peknom 2.mieste.

      K dosiahnutému úspechu gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Chlapci z prímy priniesli cenný bronz
     • Chlapci z prímy priniesli cenný bronz

     • Dňa 11.04. 2024 sa konal turnaj mladších žiakov základných škôl piešťanského okresu vo florbale. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali chlapci z triedy príma : Dzuro Kamil, Grosmann Michal, Kerak Damián Alex, Kovár Matej, Mašán Matúš,  Mlynár Oliver, Studený Tadeáš a Uváčik Adam.

      Chlapci sa náročného turnaja vôbec nezľakli a v konkurencií chlapcov o rok starších obsadili krásne 3. miesto z 10. účastníkov.

      Za predvedené výkony a vzorné správanie sa počas celého turnaja im patrí uznanie a vďaka.

      PK TSV

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie