• Zasadnutia Rady rodičov
     • Zasadnutia Rady rodičov

     • Dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany v jednotlivých triedach.

      Pozývame rodičov žiakov na stretnutie s pedagógmi školy.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22.11.2018 zomrel dlhoročný zamestnanec a riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany Mgr. Ivan Luknár.

      Na škole pôsobil od roku 1972 a ako riaditeľ ju viedol od roku 1992 do roku 2014.

      Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 26.11.2018 o 14.30 na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

       

      Česť jeho pamiatke!

    • Odborná prednáška „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“
     • Odborná prednáška „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“

     • Odborná prednáška k výročiu 17. novembra ako Dňa boja za demokraciu a k 115. výročiu narodenia slovenského básnika pod názvom „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“ zaujala dňa 19. 11. 2018 v priestoroch piešťanskej galérie Fontána študentov tretieho ročníka Gymnázia Pierra de Coubertina. Prednáška doc. PhDr. Evy Orbanovej, PhD. z Trnavskej univerzity a spisovateľky Margity Kánikovej uviedla gymnazistov do životných a profesijných peripetií slovenského básnika a vynikajúceho lekára Andreja Žarnova. Na často tragickom osude básnika bolo možné expresívne ilustrovať zákruty moderných slovenských dejín. Živá diskusia po prednáške preukázala študentské zaujatie pre niekoho historickou, pre iného však stále živou témou, pri ktorej naliehavejšie než inokedy platí, že práve história je učiteľkou života. Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

                                    Peter Rusnák

    • Prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc.
     • Prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc.

     • Vo štvrtok 25. 10. 2018 sa konala na Gymnáziu Pierra de Coubertina prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc. venujúca sa osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Prednášky sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka navštevujúci voliteľný predmet seminár z dejepisu ale aj mladší žiaci, ktorí sa zaujímajú o históriu.

      Prednáškou sme si pripomenuli 100. výročie vzniku I. Československej republiky. 

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno na deň 29.10. 2018 (pondelok) žiakom Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany. 

      Vyučovanie po jesenných prázdninách sa začne dňa 05.11. 2018.

    • Stratené v riadkoch II.
     • Stratené v riadkoch II.

     • Učitelia a gymnazisti, pozývame vás na čítačku tvorby amatérskych autorov dňa 25.10.2018 (štvrtok) o 17.00 v Žiwell-i. 

      Tešíme sa na vás.

      Emma Vičanová, Simona Kadlecová a študenti sexty.

    • This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu
     • This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

     • Nadácia Pontis v rámci projektu This is 21: Priprav sa na 21.storočie sa rozhodla urobiť všetko preto, aby sme na Slovensku mali ľudí s rozvinutým potenciálom a vedomosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými pre život v tomto storočí. V rámci projektu v piatok 5.októbra 2018 navštívilo slovenské školy 50 inšpiratívnych  slovenských osobností zo sveta biznisu, aby motivovali mladých v rozvoji svojho potenciálu. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch navštívili jeho absolventi Annamaria Velič a Heliodor Macko.   Študentom III.C a III.D  triedy predstavili svoj kariérny a životný program s cieľom podpory tvorivých ambícií v ich budúcich profesiách. V prednáške pod názvom „Priprav sa na 21. storočie“ pútavým spôsobom otvorili témy, ako byť užitočnými pre spoločnosť, čo je to dobrovoľníctvo a filantropia a akým spôsobom je možné uskutočniť naplnenie životných cieľov a profesionálnych ambícií. Po interaktívnej prednáške a malom teste intelektuálnych kompetencií nasledovala otvorená diskusia so študentami a po nej stretnutie A. Velič a H. Macka s riaditeľkou školy M. Hankovou.  Spoločne sa zhodli, že zásadným momentom je návrat našich mladých ľudí zo zahraničia na Slovensko, aby doma odovzdali získaný potenciál. Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Ivana Papcunová

    • Piešťanskí gymnazisti v nedeľu v RTVS
     • Piešťanskí gymnazisti v nedeľu v RTVS

     • Česká televize a RTVS pripravili do vysielania koprodukčný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky s názvom Ahoj, republika! V 6.súťažnej časti, ktorá bude odvysielaná na STV 1 v nedeľu 14.10. o 9.05 h, sa stretli 28.júna minuloroční primáni z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch s gymnazistami z Poděbrad. Sledujte v televíznom prenose vedomosti, obratnosť, šikovnosť a vytrvalosť našich gymnazistov, ktorí nás suverénne  reprezentovali (report o priebehu súťaže vyšiel v Piešťanskom týždni začiatkom júla.

      Podmienkou účasti v súťaži bolo natočenie 1,5-minútového videa, v ktorom gymnazisti predstavili naše mesto za prvej republiky. Primáni Samuel Pabiš s pomocníkmi Matúšom Kubalom a Filipom Kaletom pod režijným vedením M. Papcuna natočili materiál, ktorý do výslednej podoby zostrihali a finalizovali Michael Papcun a Viktor Vrábel, absolventi piešťanského gymnázia. 

      Televízna súťaž Ahoj, republika! vysielaná v nedeľu 14.10.2018 na RTVS.

      Ivana Papcunová

    • Medzinárodne úspešný gymnazista
     • Medzinárodne úspešný gymnazista

     • Marián Poturnay, študent oktávy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch,  sa v prvom septembrovom týždni zúčastnil  Stredoeurópskej matematickej olympiády MEMO (Middle European Mathematical Olympiad), 12. ročník matematickej súťaže sa konal v Bielsku-Biale v Poľsku. Spomedzi 66 účastníkov sa piešťanský gymnazista umiestnil najlepšie zo všetkých reprezentujúcich Slovákov a získal striebornú medailu v individuálnej súťaži. Výrazne pomohol aj slovenskému tímu, ktorý skončil na 6. mieste. Mariánovi, matematickému gymnaziálnemu esu, ďakujeme sa skvelú medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta aj Slovenska a prajeme mu ďalšie výrazné úspechy.

      Ivana Papcunová

    • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 
     • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

     • Dňa 17. septembra 2018 (pondelok) o 17:00 sa v športovej hale uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

      Následne o 17:45 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.                                                                    

      Účasť rodičov potrebná. 

    • Prezident v superlatívoch o piešťanskom gymnáziu
     • Prezident v superlatívoch o piešťanskom gymnáziu

     • Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok 6.9. Gymnázium Pierra de Coubertina. Najskôr sa stretol s  riaditeľkou školy Miroslavou Hankovou a skupinou 6 pedagógov, aby zhodnotili súčasný stav školstva a špecifikovali najpálčivejšie problémy. Riaditeľka predstavila  prezidentovi naše gymnázium, ten ho označil ako jedno z najlepších gymnázií na Slovensku. Vzápätí však skonštatoval, že spoločnosť stratila úctu k vzdelaniu.

      Po prehliadke areálu školy sa prezident vyjadril, že gymnázium má nádhernú budovu, vysoko ocenil poriadok v areáli a nadchlo ho množstvo zaparkovaných bicyklov pred telocvičňou. V hale sa potom stretol so študentmi a pedagógmi, hneď v úvode oznámil, že najzaujímavejšia časť práce prezidenta je stretávanie sa s mladými ľuďmi. „Máte veľkú úlohu do budúcnosti. Aké máme školstvo, akí ste vy, tak bude vyzerať naša krajina o 20 - 30 rokov. Investícia do kvalitného vzdelávania je tá najlepšia investícia. Jedno z najzásadnejších rozhodnutí je výber vysokej školy, vyberte si náročnú vysokú školu a rozhodujte sa srdcom,“ prihováral sa gymnazistom. Po diskusii so študentmi prezident zhodnotil, že piešťanské gymnázium je naozaj prestížne, všade je poriadok a študenti sú veľmi kultivovaní. Na záver poďakoval riaditeľke školy za vysokú úroveň gymnázia a so študentmi sa  rozlúčil sa so slovami : „Prajem vám veľa úspechov, šťastia, snívajte a nebojte sa prehry, lebo aj tá vás veľa naučí. Za každým úspechom je veľa neúspechov. Žiadny boj nie je prehraný, kým sa sami nevzdáte. Potrebujeme každého z vás.“

      Ivana Papcunová

      foto: Roman Ondrejka

    • Letná škola prvákov opäť nesklamala
     • Letná škola prvákov opäť nesklamala

     • Po minuloročnom úspechu Letnej školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková rozhodla pokračovať v tejto prázdninovej aktivite pre budúcich prvákov. Podľa jej slov sa v týždni od 20. do 24.augusta zúčastnilo Letnej školy  52 študentov, denne zvládli 4 vyučovacie hodiny – slovenčinu, angličtinu, matematiku a fyziku, na záver dostali certifikát o absolvovaní.

       Nádejní gymnazisti na záverečnej hodine slovenčiny  trénovali vyjadrenie názoru a argumentovanie, takto   zhodnotili Letnú školu:

      „Dôvodom, prečo som sa prihlásila na Letnú školu, bol strach zo začiatku novej etapy môjho života, no po týždni som si  už trochu zvykla na stredoškolský systém a začiatok roka bude o to ľahší...“

      „Ranné vstávanie bol každodenný boj, ale zoznámila som sa so spolužiakmi, som pripravená na 1.ročník a som si istá, že sa mi na gymnáziu bude páčiť. Oceňujem zdvorilosť a ohľaduplnosť učiteľov...“

      „Učitelia boli nápomocní a prívetiví, mám problém s angličtinou, ale počas Letnej školy sa moje nedostatky veľmi zlepšili...“

      „Privítala by som aj hodinu biológie a chémie...“

      „Veľmi oceňujem, že sme si nemuseli nič priniesť, všetky materiály sme dostali priamo v škole. Počas celého týždňa som nemal jedinú negatívnu skúsenosť...“

      „Už teraz môžem povedať, že výber gymnázia v Piešťanoch bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť...“

      „Najväčším prínosom Letnej školy boli hodiny fyziky. Fyzika sa so mnou nekamaráti, ale dovolím si tvrdiť, že počas tohto týždňa sme sa zblížili aspoň na úroveň dobrých známych...“

      Úspešnosť aktivity  potvrdili všetci účastníci: „Koncept Letnej školy je super, je to výborný spôsob, ako si zopakovať učivo. Učitelia odviedli dobrú výbornú prácu, spoznali sme sa  so spolužiakmi, zoznámili  sme sa s prostredím. Každý , kto tu nebol, o veľa prichádza. Ďakujeme za Letnú školu a odporúčame ju všetkým budúcim adeptom. Verte, neoľutujete!“

      Ivana Papcunová

    • Otvorenie školského roka 2018/2019
     • Otvorenie školského roka 2018/2019

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa  3. septembra  2018 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého vyučovacieho dňa bude trvať do 10,00 hod.

      Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku. Vaši učitelia

    • Letná škola 2018
     • Letná škola 2018

     • Dovoľujeme si pripomenúť našim budúcim prvákom, ktorí sa prihlásili na Letnú školu pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, že začíname v pondelok 20.08. 2018 o 8.00.

      Presnejšie informácie Vám boli zaslané v pozvánke začiatkom augusta.

      Tešíme sa na Vás.

      Učitelia Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

    • Na gymnáziu v plnom nasadení
     • Na gymnáziu v plnom nasadení

     • Na gymnáziu v plnom nasadení

       

      O uhorkovej sezóne na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch nemôže byť ani reči. V hlavnej budove aj prístavbe je neustály pracovný ruch. Podľa slov riaditeľky gymnázia Miroslavy Hankovej sa v hlavnej budove reštaurujú interiérové predelové dvere na chodbách a natierajú sa všetky kovové zárubne. V šiestich triedach je po opravách omietok aj nová maľovka. V učebniach sa modernizuje vybavenie výpočtovou technikou. V budove prístavby doslova nezostal kameň na kameni, pretože sa rieši havarijná situácia stropu nad prízemím, čo je technologicky, pracovne aj časovo veľmi náročné.

      Aj bufet v športovej hale, ktorý zároveň slúži ako relaxačný priestor pre žiakov, je v štádiu modernizácie a úplnej rekonštrukcie. „Od septembra bude bufet v novom servisnom režime ponúkať okrem plnených bagiet a nápojov aj zdravé zeleninové a ovocné šaláty, čerstvé šťavy a smoothie, palacinky a iné dobroty,“ uviedla riaditeľka gymnázia. Gymnazisti, máte sa v septembri na čo tešiť...

      I. Papcunová

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie