• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Naši najmladší študenti, t. j. žiaci prímy až kvarty, majú za sebou matematickú olympiádu. 

      V okresných kolách jednotlivých kategórií nás reprezentovalo spolu 11 žiakov, z ktorých sa piati stali úspešnými riešiteľmi. Pre žiakov prímy až tercie v tomto kole súťaž končí, krajské kolo sa koná iba pre žiakov kvarty. 

       

      Okresné kolo – umiestnenie najlepších 

      Kategória Z6 (žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy) 

      Lenka Augustínová  1. až 3. miesto (rovnaký počet bodov získali až 3 súťažiaci) 

      Filip Orlovský - 4. až 5. miesto 

      Kategória Z9 (žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty) 

      Zoja Mlynáriková  1. miesto 

      Peter Matúš Štubňa  4. až 5. miesto 

      Matej Kubranský  8. až 9. miesto 

      V kategórii Z9 sa konalo už i krajské kolo, ktoré podľa (vzhľadom na výsledky) výsledkov bolo veľmi náročné, keďže nemalo v našom kraji úspešného riešiteľa. 

      Všetkým odvážlivcom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme. 

      Marta Löfflerová 

    • Dramatizácia - Lukáš Tandara
     • Dramatizácia - Lukáš Tandara

     • Posledný marcový deň bola hodina slovenčiny v príme a v sekunde zážitková! Lukáš Tandara, herec Bratislavského bábkového divadla, žiakom v online priestore predstavil autora Mareka Vadasa aj talentovanú ilustrátorku Danielu Olejníkovú. Následne zahral krátku ukážku dramatizácie príbehu Útek o chlapcovi, ktorý bol nútený opustiť svoj domov, lebo krajina prestala byť bezpečná (vypukla v nej choroba pažravosti). Pri úteku prechádzal mnohými územiami, ostal sám iba so svojím psom. Ocitol sa napr. v Kráľovstve veľkej pečiatky. Jeho obyvatelia majú namiesto hláv pečiatky a riadia sa len správne vyplnenými potvrdeniami či inými byrokratickosťami. Majú moc chlapcovi pomôcť, no neurobia to. Nemá vyplnenú žiadosť a chýba mu aj oficiálny doklad, že stratil otca. Alegoricky napísaný príbeh zachytáva mnoho naliehavých problémov utečencov, detí bez domova.

      Po ukážke nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara spolu so žiakmi pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Spolu hľadali odpovede na otázky, čo sa stane, keď medzi ľuďmi prerastie nenásytnosť, a čo pre nich znamená domov.

      Spätná väzba žiakov je veľmi pozitívna. Oceňujú spestrenie hodiny literatúry, výber knihy, no najmä samotnú pointu, spôsob dramatizácie, priestor na diskusiu aj výbornú atmosféru.

      Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej, ArtD.

      Už teraz sa tešíme na nové predstavenia!

      PK SJL

    • Zbierka poviedok žiakov I.B
     • Zbierka poviedok žiakov I.B

     • Spríjemnite si veľkonočné sviatky dobrou knihou a to nie hocijakou, ale čerstvo vydanou zbierkou poviedok žiakov 1.B. Ako vo svojej recenzii napísala jedna zo žiačok 1.B, Miriama Nemcová – nie je to zbierka príbehov písaných profesionálnymi spisovateľmi, ale je z nej cítiť, koľko tvrdej práce, umu a emócií žiaci do svojich príbehov vložili. Nechajte sa preto uniesť do sveta veselých zážitkov a pútavých príbehov, rozhodne nebudete ľutovať.

      Prajem príjemné čítanie, Eva Corticelli.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie