• Mimoriadna situácia
     • Mimoriadna situácia

     • Dňa 25.01.2017 nebudú z technických príčin vydávané obedy pre žiakov a zamestnancov gymnázia.

      Vyučovanie bude prebiehať v skrátenom režime, ukončené bude do 12.00.

      Ďakujeme za porozumenie. 

       

    • Potešili sme osamelých ľudí...
     • Potešili sme osamelých ľudí...

     • Žiaci prímy, sekundy a kvarty vyrobili v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami p. Dvořákovou, p. Kertészovou a p. Domonkosovou originálne vianočné pozdravy pre osamelých ľudí, ktorí žijú v seniorských zariadeniach. Pohľadnice im pomohla umelecky dotvoriť p. Jendrichovská. Touto dobrovoľníckou aktivitou sme pomohli rozjasniť mnohé srdcia našich najstarších. Galéria pohľadníc sa nachádza v nasledujúcom odkaze.

    • Výstava Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945
     • Výstava Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945

     • 20.12.2016 absolvovali študenti II.A s učiteľmi Ivanou Papcunovou a Róbertom Paradim výstavu Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945 v SNG v Bratislave (Esterházyho palác). 

      Výstava potrvá do 26.2.2017 a odporúčame ju všetkým učiteľom a žiakom gymnázia. 

    • Oznam pre študentov
     • Oznam pre študentov

     • Dňa 22.12.2016 bude vyučovanie do 10.30 hod. Z tohto dôvodu nebude v školskej jedálni zabezpečený výdaj stravy.

     • Milí študenti,

      príjemné vianočné chvíle v kruhu rodiny, veselé prázdniny a odhodlaný vstup do nového roku Vám všetkým úprimne želajú Vaši učitelia.

    • Facebook stránka – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26
     • Facebook stránka – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26

     • Rozhodli  komunikovať viac s rodičmi, pretože v tejto chvíli sú to ich peniaze, ktoré sa dajú ušetriť. Vytvorili sme preto facebook stránku – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26 – preukaz pre Vaše dieťa, link https://www.facebook.com/ISICEURO26/.

      Zdieľame tu rôzne tipy ako naučiť deti šetriť, kedy začať s vreckovým, aktuálnu ponuku zliav, nové zľavy atď. Nájdete tu skrátka všetko aktuálne, čo sa deje u nás a čo nové máme pre držiteľov našich preukazov ISIC, prípadne čo pripravujeme.

      Združenie CKM SYTS.

    • Vianočné trhy na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany
     • Vianočné trhy na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

     • Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy organizované študentami Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany. Môžete sa tešiť na ručné výrobky našich študentov, vianočné koláče a prezentačné stánky mládežníckych organizácií. Nájdete nás v novej telocvični gymnázia na námestí SNP 1493/9 v Piešťanoch dňa 22.12.2016 od 11:30 do 14:30. Tešíme sa na Vás. Link na udalosť na facebooku sa nachádza tu.

    • Beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom
     • Beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom

     • Dňa 5.12.2016 sa uskutočnila beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorý získal zlatú medailu  v chôdzi na 50 km na Olympijských hrách v Riu 2016. Naši študenti sa dozvedeli o náročnej príprave, podmienkach a samotnom preteku, ako aj o víťaznej eufórii v cieli. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci druhého ročníka, s ktorými sa Matej Tóth na záver ochotne odfotil počas autogramiády. Fotografie z tejto akcie sa nachádzajú vo fotogalérií školy.

    • Divadelné predstavenie Mačkin dom
     • Divadelné predstavenie Mačkin dom

     • Dňa 29.11. ,,premiestnili" žiaci tercie a žiačky sekundy pod vedením p. Mgr. S. Šimovej prestavenie Mačkin dom do Materskej  škôlky 8. mája, aby spríjemnili popoludnie v období adventu malým škôlkarom aj ich pani učiteľkám. Divadelné predstavenie, ktoré malo premiéru ako sprievodná akcia k 80. výročiu založenia našej školy, upútalo svojich divákov a naši ochotníci iba neradi opúšťali vnímavé publikum. Fotografie z akcie.

    • Odborná prednáška na tému ľudských práv, imigrácie a dobrovoľníctva
     • Odborná prednáška na tému ľudských práv, imigrácie a dobrovoľníctva

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch (predmetová komisia občianskej náuky a predmetová komisia výchov) v spolupráci s People in Need Slovakia, sekciou Global Education, pripravilo v piatok 25. novembra 2016 pre študentov 2. ročníka odbornú prednášku s následnou diskusiou na tému ľudských práv, imigrácie a dobrovoľníctva. Po projekcii filmu „Plavba“ a autentickom svedectve dobrovoľníčky Judity Kontsekovej v oblasti práce s imigrantami na Slovensku, pokračovala odborná prednáška testovaním postojov a hodnôt slovenských stredoškolákov, ako aj diskusiou motivovanou otázkami gymnazistov. Fotografie z akcie

    • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov
     • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov

     • Dňa 15. 11. 2016 sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave konalo pri príležitosti Dňa študentstva slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov, ktorí získali mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a v oblasti športu.  Z našej školy si ocenenia prevzali: Jakub Jobus, Marián Poturnay, Soňa Masárová, Barbora Maronová, Anna Mrňová, Žaneta Čechvalová, Marián Današ, Adam Borčány, Viktória Zruttová, Pavol Taraba, Martin Spanakis, Lenka Pauliková, Sára Niepelová, Jakub Kršňák a Lýdia Drahovská. Sme radi, že máme takých šikovných žiakov a tešíme sa na ich ďalšie úspechy! Spoločná fotografia.

    • Oznam žiakom
     • Oznam žiakom

     • Vedenie školy oznamuje žiakom Gymnázia Pierra de Coubertina, že dňa

      18.11.2016 (piatok) bude vyučovanie prebiehať do 12.00 hod.

      Strava nebude v tento deň poskytovaná.

      Presné inštrukcie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

    • OZNAM o riaditeľskom voľne
     • OZNAM o riaditeľskom voľne

     • V súlade s § 150 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla riaditeľka školy poskytnúť žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, a to nasledovne v termínoch:

      20. októbra 2016 – žiakom tried:  III.A, III.B, III.C, III.D, kvinta, sexta, septima

      25. októbra 2016 – žiakom tried:  I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, príma, sekunda, tercia, kvarta

    • Dotazník pre študentov
     • Dotazník pre študentov

     • Združenie CKM SYTS, ktoré má na starosti vybavovanie preukazov ISIC prosí študentov o vyplnenie krátkeho dotazníka.

      Dotazník sa nachádza na tomto odkaze a zaberie vám maximálne dve minúty času.

    • Gymnázium pre Afriku
     • Gymnázium pre Afriku

     • Gymnázium Pierra de Coubertina sa zapojilo do projektu UNICEF „Školy pre Afriku“, jeho úspech závisí len na Tebe! Podpor ho prinesením oblečenia (ktoré už nenosíš, alebo Ti je malé), alebo prinesením hračiek, učebníc, knižiek (iba nepoškodené veci). Zbierka začne 3. októbra (pondelok) na 2. poschodí oproti biologickému laboratóriu. Z vyzbieraných vecí sa 21. Októbra uskutoční burza, z ktorej výťažok pôjde na podporu vzdelávacích projektov v Afrike.

    • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov
     • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov

     • Dňa 19.septembra 2016 o 17.00 hod. sa uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany v športovej hale a následne o 17.30 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia v kmeňových triedach.

      Všetkých rodičov srdečne pozývame na stretnutie s vedením a učiteľmi školy.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie