• Medzinárodný deň žien a dievčat v IT
     • Medzinárodný deň žien a dievčat v IT

     • Už po ôsmy raz sa uskutočnilo celoslovenské podujatie GIRL´S DAY, ktoré prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku, aby ich motivovalo k štúdiu informatiky a kariére i podnikaniu v tomto sektore. Organizuje ho Občianske združenie Aj Ty v IT.

      Podujatie je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a tento rok pripadlo na 22. apríla.

      Formou digitálnej exkurzie sa ho zúčastnili aj naše študentky tretieho ročníka. Z ich dojmov uvádzame: „Mali sme možnosť nahliadnuť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sveta. Priblížili nám, aké možnosti štúdia a práce nám tento sektor ponúka. Prednášky nás veľmi zaujali a motivovali. Tešíme sa, že sme sa mohli zúčastniť.“

      PK INF

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2021. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2021.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí kolegovia, žiaci a rodičia, 

      z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.  

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR sú od 01. 04. 2021 do 06. 04. 2021 veľkonočné  prázdniny. 

      O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov a učiteľov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať. 

      S pozdravom 

      Vedenie školy. 

    • CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
     • CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     • V dňoch 13. a 15.04. 2021 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili traja naši študenti.

      V teoreticko-praktickej časti kat. A si svoje vedomosti preveril Adam Aponyi (4.C), ktorý skončil na 18.mieste ako úspešný riešiteľ.

      V projektovej časti kat. A diskutoval a obhajoval svoju prácu o alkaptonúrii Tomáš Sokolovský (3.C), ktorý sa umiestnil na 9.miesto ako úspešný riešiteľ.

      V projektovej časti kat. B  Katarína Špániková (sexta) so svojou zaujímavou prácou s názvom: „Avifauna chráneného vtáčieho územia Sĺňava so zameraním na čajkovité druhy vtákov“ sa umiestnila na peknom 3.mieste a zároveň získala i cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

      K dosiahnutým úspechom všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                        

      PK BIO-CHE

    • Natália Banasová úspešná v KK MO
     • Natália Banasová úspešná v KK MO

     • Dňa 30. 3. 2021 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády kategórie C, v ktorom naša študentka Natália Banasová z kvinty obsadila suverénne s najvyšším počtom bodov 1. miesto.

      Natálii srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK MAT

    • Študenti maturitného ročníka úspešní v písomnej časti národného kola olympiády
     • Študenti maturitného ročníka úspešní v písomnej časti národného kola olympiády

     • V časti súťaže venovanej kvalite vypracovaného odborného textu celoštátneho kola Olympiády ľudských práv 2021 sa naši študenti umiestnili na popredných miestach. Maturant Daniel Pavelka z bilingválnej maturitnej triedy sa odborným článkom na tému As the world attempts to respond to COVID-19 and recover better, what can young people do to help build a world where everyone thrives in peace, dignity and equality on a healthy planet? How can youth contribute to tackle misinformation, mobilize for the planet, fight inequality, stand for inclusion and realize gender equality?, ktorú vypísala UNIS Vienna, umiestnil medzi piatimi najlepšími autormi. Aj preto ho čaká krátka intenzívna stáž v zastupiteľstve sídla OSN vo Viedni. Druhý kandidát súťaže, Daniel Valko zo 4.A, obsadil medzi víťazmi tretie miesto s témou Policy and Law in Pandemic Epoch, ktorú vypísala organizácia UNESCO – Chair for Human Rights Education. Študentov v olympiáde pripravuje a vedie učiteľ gymnázia Peter Rusnák. Obaja úspešní maturanti budú reprezentovať školu na jesennej stáži v Európskom parlamente v Štrasburgu. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a želáme veľa úspechov v ústnej časti obhajob národného kola olympiády v Trenčianskych Tepliciach.

       

      PK OBN

    • Matboj MatX
     • Matboj MatX

     • Vo štvrtok po Veľkej noci (8. apríla) sa naši študenti zapojili do online súťaže: Matboj MatX, ktorú organizuje P-MAT, n.o..  Ide o súťaž štvorčlenných tímov, pasujúcich sa riešením netradičných matematických úloh (pozrieť si ich môžete tu). Súťaž je určená pre žiakov sekundy  kvarty osemročných gymnázií a tomu zodpovedajúcich ročníkov základnej školy. Všetky tímy síce riešia rovnaké úlohy , ale pri stanovovaní poradia sú rozdelení do kategórií: 

      7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Sekunda, Tercia, Kvarta 

      Súťaž má svoje čaro nielen pre budovanie tímového ducha, ale súťažiaci si musia zvoliť i správnu stratégiu. Prečo? 

      Každú úlohu vidí tím iba 1-krát, t. j. nemôže sa k nej vrátiť. Ak úlohu vyriešia správne, získavajú za riešenie 3 body + bonusové body podľa počtu správne vyriešených predchádzajúcich úloh.Ak úlohu vyriešia nesprávne, tak nielenže nezískajú 3 body, ale zmažú sa im i nadobudnuté bonusové body. Z 35 úloh, ktoré sú postupne ťažšie a ťažšie, môže tím preskočiť maximálne 5 úloh. Ak sa úlohu súťažiaci rozhodnú preskočiť (napr. preto, že nie sú si istí výsledkom), nezískajú 3 body, ale nestratia bonusové. 

      Podrobnejšie sa o systéme bodovania dozviete tu, v časti: Bodovanie. 

      Informácií o súťaži  bolo dosť, tak sa poďme pozrieť na výsledky našich “pionierov”: 

      Kategória: SEKUNDA 

      V tejto kategórii súťažilo zo Slovenska 15 tímov. Nás reprezentovalo nielen družstvo zo sekundy, v zložení  Adrián Kamenický, Christopher Viliam Nagy, Mário Stanček a Adrian Šebo, ktoré obsadilo 10. miesto, ale i družstvo z prímy, v zložení Chiara Biscontini, Maxim Procházka, Tibor Varinský, Eliška Vytisková, ktoré medzi staršími obsadilo posledné miesto. 

      Kategória: TERCIA 

      Družstvo z tercie v zložení Jozef Janičina, Patrícia Petrovičová, Diana Rustemova, Zoja Trojanová súperilo s 24 slovenskými tímami a obsadilo 17. miesto. 

      Kategória: KVARTA 

      Najlepšie si z našich počínalo družstvo z kvarty v zložení Matej Kubrans, Samuel Rybanský, Filip Sova a Peter Matúš Štubňa, ktoré obsadilo krásne 5. miesto medzi 20 tímami zo Slovenska. 

      Všetkým odvážlivcom ďakujeme a gratulujeme k peknému výsledku (podrobné výsledky nájdete tu). 

      Dúfame, že v budúcnosti sa k nim pridajú  i ďalší záujemcovia. Ak vás súťaž oslovila, organizátori ponúkajú jedinečnú možnosť vyskúšať si ju na nečisto po zaregistrovaní tímu vyučujúcim tu. 

      Marta Löfflerová 

    • Zbierka Malý nákup, veľká pomoc pokračuje
     • Zbierka Malý nákup, veľká pomoc pokračuje

     • Pred tromi týždňami sme začali organizovať verejnú zbierku Malý nákup, veľká pomoc. Organizáciu zbierky prebrali naši dobrovoľníci, pre ktorých sa v týchto neľahkých časoch stala príležitosťou nezištne pomáhať.

      Vďaka našim študentom, učiteľom a obyvateľom mesta sme mohli dosiaľ odovzdať piešťanskému Centru pomoci človeku niekoľko obrovských nákupov, ktoré ďalej putovali rodinám a ľuďom v núdzi. Centrum pomoci človeku stále eviduje viac než 300 rodín, slobodných mamičiek a jednotlivcov v Piešťanoch odkázaných na pomoc druhých. Úspech podobných aktivít stojí na  ľuďoch, ktorí sú ochotní urobiť čosi pre druhého nezištne, z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase. Ďakujem všetkým učiteľom nášho gymnázia, ktorí sa zbierky zúčastnili (niektorí aj opakovane), a tiež dobrovoľníkom Magdaléne OndrejkovejJakubovi Petrášovi zo sexty, Nine Šandrikovej, Adriáne NovotnejVeronike Vavrincovej z II.B, Arturovi HaloviAlžbete Hlatkej z I.B. Naša verejná zbierka zaujala aj zamestnancov TTSK. Okrem vyslovenej podpory v dobrovoľníckej aktivite sa rozhodli prispieť aj potravinovými balíčkami. Odbor školstva TTSK sprostredkoval našu aktivitu školám v zriaďovateľskej pôsobnosti, a tak vznikla spolupráca s Gymnáziom M. R. Štefánika v Šamoríne. Poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Edite Lysinovej, ktorá darovala trvanlivé potraviny pôvodne zakúpené pre potreby školskej jedálne.

      V zbierke pokračujeme aj ďalší týždeň. Vaše nákupy môžete nosiť každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. bočným vchod do gymnázia od mestského úradu.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

      Zoznam základných potravín a drogérie, nákupom ktorých môžete pomôcť aj vy:

      Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, müsli, cukor, cestoviny, slíže, múka, ryža, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti, atď. 

      Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier, jar, prach na pranie, čistič na podlahy, WC čistič, atď. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Naši najmladší študenti, t. j. žiaci prímy až kvarty, majú za sebou matematickú olympiádu. 

      V okresných kolách jednotlivých kategórií nás reprezentovalo spolu 11 žiakov, z ktorých sa piati stali úspešnými riešiteľmi. Pre žiakov prímy až tercie v tomto kole súťaž končí, krajské kolo sa koná iba pre žiakov kvarty. 

       

      Okresné kolo – umiestnenie najlepších 

      Kategória Z6 (žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy) 

      Lenka Augustínová  1. až 3. miesto (rovnaký počet bodov získali až 3 súťažiaci) 

      Filip Orlovský - 4. až 5. miesto 

      Kategória Z9 (žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty) 

      Zoja Mlynáriková  1. miesto 

      Peter Matúš Štubňa  4. až 5. miesto 

      Matej Kubranský  8. až 9. miesto 

      V kategórii Z9 sa konalo už i krajské kolo, ktoré podľa (vzhľadom na výsledky) výsledkov bolo veľmi náročné, keďže nemalo v našom kraji úspešného riešiteľa. 

      Všetkým odvážlivcom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme. 

      Marta Löfflerová 

    • Dramatizácia - Lukáš Tandara
     • Dramatizácia - Lukáš Tandara

     • Posledný marcový deň bola hodina slovenčiny v príme a v sekunde zážitková! Lukáš Tandara, herec Bratislavského bábkového divadla, žiakom v online priestore predstavil autora Mareka Vadasa aj talentovanú ilustrátorku Danielu Olejníkovú. Následne zahral krátku ukážku dramatizácie príbehu Útek o chlapcovi, ktorý bol nútený opustiť svoj domov, lebo krajina prestala byť bezpečná (vypukla v nej choroba pažravosti). Pri úteku prechádzal mnohými územiami, ostal sám iba so svojím psom. Ocitol sa napr. v Kráľovstve veľkej pečiatky. Jeho obyvatelia majú namiesto hláv pečiatky a riadia sa len správne vyplnenými potvrdeniami či inými byrokratickosťami. Majú moc chlapcovi pomôcť, no neurobia to. Nemá vyplnenú žiadosť a chýba mu aj oficiálny doklad, že stratil otca. Alegoricky napísaný príbeh zachytáva mnoho naliehavých problémov utečencov, detí bez domova.

      Po ukážke nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara spolu so žiakmi pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Spolu hľadali odpovede na otázky, čo sa stane, keď medzi ľuďmi prerastie nenásytnosť, a čo pre nich znamená domov.

      Spätná väzba žiakov je veľmi pozitívna. Oceňujú spestrenie hodiny literatúry, výber knihy, no najmä samotnú pointu, spôsob dramatizácie, priestor na diskusiu aj výbornú atmosféru.

      Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej, ArtD.

      Už teraz sa tešíme na nové predstavenia!

      PK SJL

    • Zbierka príbehov žiakov I.B
     • Zbierka príbehov žiakov I.B

     • Spríjemnite si veľkonočné sviatky dobrou knihou a to nie hocijakou, ale čerstvo vydanou zbierkou poviedok žiakov 1.B. Ako vo svojej recenzii napísala jedna zo žiačok 1.B, Miriama Nemcová – nie je to zbierka príbehov písaných profesionálnymi spisovateľmi, ale je z nej cítiť, koľko tvrdej práce, umu a emócií žiaci do svojich príbehov vložili. Nechajte sa preto uniesť do sveta veselých zážitkov a pútavých príbehov, rozhodne nebudete ľutovať.

      Prajem príjemné čítanie, Eva Corticelli.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 08.02. 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko–praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Dominika Marcinová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a Lenka Krelová (kvarta), ktorá skončila na 4.mieste. Do krajského kola postúpila Dominika Marcinová, v ktorom sa umiestnila na peknom 2.mieste a postúpila tak do celoštátneho kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou aj:

      • v kategórii A teoreticko-praktickej časti súťažili Adam Aponyi (4.C) – 2.miesto a Lukáš Svetlík (4.C) - 3.miesto
      • v kategórii A projektovej časti súťažil Tomáš Sokolovský (3.C) – 1.miesto
      • v kategórii B teoreticko-praktickej časti súťažili Ema Kamenická (sexta) a Katarína Špániková (sexta) a v projektovej časti Katarína Špániková (sexta) – 1.miesto.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole Adamovi Aponyimu, Tomášovi Sokolovskému, Kataríne Špánikovej a Dominike Marcinovej držíme palce a prajeme ďalšie úspechy.

                                                                                                                            PK biológie

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Trieda príma praje ku Dňu učiteľov všetkým učiteľom hlavne zdravie, šťastie, lásku, pevné nervy a dobrých žiakov.

      Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte a tešíme sa už na osobné stretnutie v škole.

      Je päť hodín v škole nikto,

      len prázdno ju obýva,

      a predsa sa nájde niekto,

      učiteľka spomína.

       

      Sedí v triede, pred tabuľou,

      na nose má okuliare.

      Veselá bola pred chvíľou,

      No teraz nie, smutno jej je.

       

      V rukách zviera staré fotky,

      tváre žiakov obzerá

      a díva sa na pamiatky,

      ktoré po nich v triede má.

       

      V hlave také myšlienky má,

      kam ich asi osud vzal?

      Či ich dobre pripravila,

       Čo ten a ten dokázal?

       

      Kiežby niekto aspoň lístok,

      ako sa má, odoslal.

      Ako kto s tých malých smietok,

      celý život poskladal.

       

      No darmo, len jeden prišiel,

      ale ten je plný chvál:

      „Za to všetko, kam som prišiel,

      za to všetko vďačím vám.“ :)

    • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy
     • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy

     • V dňoch 19. až 21. marca 2021 sa uskutočnilo finále súťaže N-trophy. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa konalo v online priestore.

      Súťaž začala v piatok večer, kedy prebehlo predstavenie súťažiacich tímov pomocou videí, ktoré si sami pripravili. Po predaní pokynov od organizátorov ohľadom nasledujúcich dvoch dní, boli súťažiaci zasvätení do tajomného príbehu dimenzie 271 a smrti profesora Gödela, ktorú mali počas súťaže objasniť.


      Viac v priloženej správe

    • Aj piešťanskí gymnazisti sú René
     • Aj piešťanskí gymnazisti sú René

     • Tento rok sa naši študenti  opäť zapojili do celoslovenskej súťaže René Anasoft litera gymnazistov (https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/cena-rene )

      17. marca sa 20 našich študentov -  čitateľov z tried III.B, oktáva, IV.A, IV.B a IV.D a slovenčinárky M. Kozáková a I. Papcunová zúčastnili on-line besedy cez Zoom s autorkou Alenou Sabuchovou, ktorá je jednou zo súťažiacich spisovateľov o  víťazstvo v tomto ročníku.

      V záverečnej on-line diskusii študentov -  delegátov bude naše gymnázium reprezentovať a víťaznú knihu (na našej škole je to práve Sabuchovej coming of age príbeh Šeptuchy) obhajovať Emma Vičanová z oktávy. Diskusia bude cez Zoom 29. marca o 15.00.

      Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 30. marca po 14:00 v éteri rádia Devín. Podujatie na FB je tu: https://www.facebook.com/events/256822446032893/

      Budeme radi, ak ho budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach. A samozrejme ho môžete aj počúvať!

      I.Papcunová

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo

     • Prvé miesto v celoštátnom kole O ANJ

      Úspech, aký piešťanské gymnázium v anglickom jazyku ešte nezažilo. Študentka z kvinty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej úspešného ťaženia bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. marca 2021. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Úspech v krajskom kole SOČ 2021
     • Úspech v krajskom kole SOČ 2021

     • Študentka oktávy Simona Kadlecová úspešne reprezentovala gymnázium v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Po obhajobe odbornej práce a výskumného projektu na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj mladého človeka v sekcii pedagogika, psychológia, sociológia obsadila 2. miesto a postúpila do národného kola.

      Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v republikovom finále želáme ďalšie úspechy.

      PK OBN

    • Externé IT prednášky
     • Externé IT prednášky

     • V dňoch 8.-25.3 sa študenti voliteľných predmetov z informatiky, kvarta, prvého a druhého ročníka zúčastnili vybraných prednášok na témy: Čo o mne vie Internet, Ako sa uplatniť v IT mimo programovania, Ako počíta počítač, Ako fungujú kryptomeny či Predaj sa online (30 minútová web stránka).

      Viac v priloženej správe.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie