• 2 % z daní
     • 2 % z daní

     • Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

      aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

      Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

      Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

      • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,

      • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,

      • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,

      • podporu zahraničnej spolupráce so školami,

      • podporu propagácie školy,

      • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

       

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2016), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 29. apríla 2016.

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

       

    • Pozvánka na stretnutie s vedením školy
     • Pozvánka na stretnutie s vedením školy

     • Srdečne pozývame rodičov žiakov, ktorí majú záujem študovať na

      Gymnáziu Pierra de Coubertina v bilingválnom, 4-ročnom a 8-ročnom študijnom

      programe v školskom roku 2016/2017, na stretnutie s vedením školy, na ktorom

      podáme podrobné informácie o štúdiu. 

      Termín: 18.2.2016 o 15.00 hod, Miestnosť: č.102 v hlavnej budove, tel. 033/7989311

    • Krajské kolo chemickej olympiády, kategória A
     • Krajské kolo chemickej olympiády, kategória A

     • Štefan Lúčny, študent oktávy, sa v dňoch 27.1. a 28.1.2016 zúčastnil krajského kola chemickej olympiády, kategórie A . V stredu 27.1. si žiaci Trnavského kraja zmerali  sily v praktických úlohách a v  nasledujúci deň si otestovali svoje teoretické vedomosti . Náš študent, ako aj po minulé roky, úspešne reprezentoval naše gymnázium. V tejto najvyššej súťažnej kategórii, a zároveň aj najťažšej , obsadil veľmi cenné tretie miesto. Blahoželáme a ďakujeme Štefanovi za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

    • Hviezda slovenského lyžovania Petra Vlhová v Jasnej s piešťanskými gymnazistami
     • Hviezda slovenského lyžovania Petra Vlhová v Jasnej s piešťanskými gymnazistami

     • Študenti piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina si lyžiarsky kurz v Jasnej určite zapamätajú na celý život. Časť z nich má totiž fotografiu s aktuálnou hviezdou slovenského lyžovania Petrou Vlhovou. Petra medzi pretekmi svetového pohára trénovala na domácom svahu a Piešťancom sa podarilo sa s ňou stretnúť, porozprávať i odfotiť. Viac sa dozviete po kliknutí na odkaz celeho článku na portáli www.pnky.sk

    • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. - 14. januára 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali:

      Adam Horváth zo sekundy, Tomáš Lukáč z kvarty, Barbora Banasová zo sexty a Faustína Nguyenová z oktávy. Do krajského kola postúpili vítazi z 1. miesta - Adam Horváth, Barbora Banasová a Faustína Nguyenová. Po prvý krát nás bude reprezentovať aj súťažiaci v kategórii bilingválneho štúdia - Daniel Šušuka z I.B triedy. 10. februára im budeme držať palce, aby boli úspešní aj v krajskom kole.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 12.1.2016 sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Elisa Masopust-Kreye z tercie v kategórii 1B, Sára Niepelová  z I.A triedy v kategórii 2A a Denis Krajčirik z III.C triedy v kategórii 2B obsadili 2. miesta. Do krajského kola postupuje žiačka Sara Schmittová  z I.A triedy v kategórii 2C. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

    • PIKOFYZ – 18. ročník, zimná časť, 3.séria 2015
     • PIKOFYZ – 18. ročník, zimná časť, 3.séria 2015

     • V 3.séri zimnej časti celoslovenskej súťaže PIKOFYZ získala naša škola vďaka žiakom :

      z kvarty: JOBUS Jakub 2.miesto, GRATKE Rebeca 29.miesto, KROMMELOVÁ Karolína 6.miesto, LUKÁČ Tomáš 21.miesto,  PLOČEKOVÁ Natália 16.miesto.

      z tercie: BANAS Samuel 4. miesto.

      zo sekundy: VANČOVÁ Ema 8. miesto.

      K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Oceňovanie Športovec roka TTSK
     • Oceňovanie Športovec roka TTSK

     • Dňa 14. 12. 2015 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konalo oceňovanie Športovec roka TTSK. Z Gymnázia Pierra de Coubertina si v kategórii jednotlivcov toto ocenenie odniesla  Laura Horvátová zo IV.D triedy. Spolu s Piešťanskými Čajkami reprezentovala školu, Trnavský kraj a Slovensko na rôznych domácich i zahraničných súťažiach.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Vyhodnotenie školskej novinárskej súťaže
     • Vyhodnotenie školskej novinárskej súťaže

     • Gymnázium Pierra de Coubertina vyhlásilo v júni 2015 školskú novinársku súťaž

      Oslovil by Ľudovít Štúr dnešnú generáciu?

      Hodnotiaca komisia: I. Papcunová a M. Kuracinová Valová

      ocenila týchto  autorov súťažných textov :

      Emma Vičanová (T), Kristína Anyalaiová, Nina Papcunová (I.A), Mária Juríková (I.D) a Samuel Pápež (III.B)

      Ocenení študenti získavajú vstupenku na divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky a ich texty budú uverejnené v školskom časopise Gymnazista.

    • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EURO26:
     • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EURO26:

     • Pre použitie preukazov je nutné mať platnú známku ISIC na aktuálny školský rok, teda na známke musí byť dátum 09/2016. V zahraničí ako aj na Slovensku sa vždy overuje platnosť preukazu na známke, ak chce žiak využívať okrem dopravy aj iné študentské zľavy - napríklad v kinách, kníhkupectvách alebo rôznych obchodoch. Pri nákupe cez internet je preukaz tiež platný len so známkou ISIC na tento školský rok. Žiaci, ktorí ešte nemajú aktuálnu známku ISIC, si ju môžu zadovážiť u administrátora.

    • Oznam stravníkom
     • Oznam stravníkom

     • Oznamujeme študentom, že pred vianočnými prázdninami bude strava zabezpečená len do pondelka 21.12. 2015. V utorok bude skrátené vyučovanie a obedy už zabezpečené nebudú.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny šk. roku 2015/2016 pre žiakov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany budú od 23. decembra 2015 do 8. januára 2016, vrátane. Vyučovanie sa začne 11. januára 2016.

    • Zasadnutia triednych rád rodičov
     • Zasadnutia triednych rád rodičov

     • Dňa 7. decembra 2015 (pondelok) o 17.00 sa v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany uskutočnia zasadnutia triednych rád rodičov, na ktorých budú zhodnotené výchovné a vzdelávacie výsledky študentov našej školy za 1.štvrťrok šk. roku 2015/2016.

      Pozývame všetkých rodičov na stretnutie s pedagógmi.

           vedenie školy

    • Divadelne predstavený EINSTEINOV objav v praxi
     • Divadelne predstavený EINSTEINOV objav v praxi

     • 26.11.2016 sa naši žiaci z 1.D zúčastnili divadelného predstavenia pražského režiséra p.Havelky s hercami z brnenského HaDivadla, ktorí humornou a praktickou formou priamo pred zrakmi žiakov vysvetľovali Einsteinovu špeciálnu teóriu relativity ŠTR a overovali daný objav v priestore a čase.  Skĺbili tak zábavu s prednáškou a ponímaním priestoru, v ktorom štvrtým rozmerom je čas.

      Fotografie z akcie sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

    • Imatrikulácia študentov prvého ročníka
     • Imatrikulácia študentov prvého ročníka

     • Dňa 25.11.2015 sa konala na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch imatrikulácia študentov prvého ročníka. Kultúrny program zastrešili študenti III.B a III.C triedy spolu so žiackou školskou radou. Po slávnostnom zaznení fanfár a piesne Gaudeamus igitur predniesla príhovor k študentom prvého ročníka a prímy riaditeľka školy Mgr. Miroslava  Hanková. Po nej sa už slova ujali sprievodcovia večerom žiaci Simona Adamčíková a Kristián Briška. Pre študentov pripravili bohatý kultúrny program plný súťaží, scénok, tanca a zábavy. O občerstvenie sa postarali študenti Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, v priestoroch ktorej sa akcia konala. Všetci zúčastnení prežili príjemný večer, na ktorý určite budú dlho spomínať. Fotografie z akcie sa nachádzajú v galérii.

    • Vynikajúce umiestnenie v celoslovenskej súťaži ŠKOLA ROKA
     • Vynikajúce umiestnenie v celoslovenskej súťaži ŠKOLA ROKA

     • Dňa 18. 11.  2015 sa v Červenom Hrádku uskutočnilo vyhlasovanie celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike „ŠKOLA ROKA“ Celkovo bolo hodnotených 112 stredných škôl v kategórii dievčat a 108 v kategórii chlapcov.

      Naša škola získala:

      1.miesto            kategória  SŠ dievčatá

      2.miesto            kategória  SŠ chlapci

      V kategórii Športovec roka SŠ obsadila​ Laura Horváthová 3.miesto

      Celá správa sa nachádza na nasledujúcom odkaze.

    • Úspech v matematicko - fyzikálnej sútaži Náboj Junior
     • Úspech v matematicko - fyzikálnej sútaži Náboj Junior

     • Dňa 20.11.2015 sa konala Česko-slovenská matematicko - fyzikálna súťaž družstiev MLADÝ NÁBOJ. Náš tím v zložení Jakub Jobus, Tomáš Lukáč, Denis Horil (kvarta), Samuel Banas (tercia), obsadil v silnej konkurencii 3. miesto na Slovensku a 9. miesto spomedzi všetkých tímov z Čiech i Slovenska. Fotografie z akcie sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

      K dosiahnutým úspechom gratulujeme a ďakujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie