• Meranie kvality piešťanského gymnázia
     • Meranie kvality piešťanského gymnázia

     • O tom, že naša škola patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku hovoria okrem jej absolventov aj výsledky merania kvality mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky, ktorý dlhodobo podporuje ekonomické a sociálne reformy z hľadiska pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti, realizoval aj v pandemickom školskom roku 2020/2021 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov všetkých škôl na Slovensku.

      Po tom, ako Ministerstvo školstva SR ani minulý rok nerealizovalo celoplošné merania, je hodnotenie výsledkov škôl zameraných na sledovanie dát podľa metodiky INEKO o to významnejšou informáciou pre všetkých, ktorí majú záujem orientovať sa na trhu vzdelávacích inštitúcií a chcú sa vyznať v dátach týkajúcich sa kvality slovenských škôl.

      Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch v hodnotenom období obsadilo 2. miesto medzi gymnáziami trnavského kraja. Celkovo medzi slovenskými gymnáziami skončilo v rebríčku hodnotenia na 29. mieste. Podľa certifikovaného merania INEKO je piešťanské gymnázium školou s výbornými výsledkami žiakov, pričom výsledky hodnotí v sledovanom období rokov 2017 – 2021. Výsledky maturitných skúšok a pridané hodnoty školy (kvalita a prístup pedagógov, stav a vybavenie školy, prostredie školy, well-being a celková klíma, mimoškolské aktivity - olympiády, súťaže, vedecké projekty) hodnotí INEKO ako veľmi dobré, pričom aj obraz školy v oblasti nízkej nezamestnanosti absolventov a vysokom počte úspešných študentov v umiestnení sa na vysokých školách na Slovensku vyznieva veľmi priaznivo.

      Škola má iste veľký potenciál rastu, k čomu ju zaväzuje aj toto dnešné priaznivé hodnotenie. Všetkým, ktorí majú na tom zásluhu, ďakujeme a srdečne blahoželáme.

      Vedenie školy

    • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov
     • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov

     • K dobrovoľníckym aktivitám neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o životné prostredie, či už ide o sadenie rastlín a stromov, starostlivosť o ohrozené zvieratá, budovanie náučných chodníčkov alebo upratovanie znečistených lokalít v regióne.

      Študenti nášho gymnázia Adela Sedláčiková, Matúš Šintál, Artur Halo (všetci z II.B) a Matej Pobjecký z I.C majú pozitívny vzťah k prírode a vo svojom voľnom čase sa venujú aktivitám, ktoré sú spojené s rozvojom včelárstva. Náučný včelársky chodník OZ Včeloz v Drahovciach sa už pýšil postermi o životnom cykle včely medonosnej, keď sa na jeseň 2021 naši študenti rozhodli priestor zveľadiť. Zrealizovali výsadbu  nektárodajných kríkov (Budleja Dávidova, Deutzia hybrida, Vajgélia kvetnatá, Tavoľa kalinolistá), ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia. Vysadené kríky ohradili palisádami, aby nedošlo k ich neúmyselnému pokoseniu. Svoj voľný čas venovali aj úprave včelích úľov typu Langstroth 2/3, do ktorých budú na jar osadené nové včelie rodiny.

      Naši dobrovoľníci budú prezentovať svoju prácu v rámci projektu Ekologický čin roka 2021, ktorý sa koná pod záštitou TTSK. K projektu sa vyjadrila aj samotná Adela Sedláčiková: „Výsadbou nektárodajných kríkov sme prispeli k zlepšeniu biodiverzity v okolí včelích úľov. Nové včelie rodiny umiestnené do nami „rozveselených“ úľov prispejú k opeľovaniu rastlín v okolí včelnice. Účasť na tomto projekte chceme prezentovať aj ostatným študentom našej školy, nech vedia, že sa voľný čas dá využiť aj aktívne, v prírode a navyše s prínosom pre regionálne poľnohospodárstvo.“

      Ochrana životného prostredia je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Naši študenti však ukázali, že dôležitejšie je konať. Adela, Matúš, Artur i Matej veria, že svojou prácou inšpirovali aj ostatných gymnazistov. Držme im palce, aby v projekte Ekologický čin roka 2021 uspeli čo najlepšie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Tematický deň na gymnáziu
     • Tematický deň na gymnáziu

     • Milé profesorky, milí profesori, milé študentky, milí študenti,

      vieme, že v týchto časoch je ťažké udržať si optimizmus, preto sme si pre vás v termíne 31.1.pripravili tematický deň. Je to obmena tematického týždňa, na ktorý ste zvyknutí. Keďže vírus stále útočí, rozhodli sme sa pre skrátenú, bezpečnejšiu verziu. Dúfame, že ozvláštnenie budúceho týždňa vám zlepší náladu a vopred ďakujeme za účasť.

      Vaša Žiacka školská rada

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov. Do krajského kola postúpili 5 žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A, 2B a 2 žiačky, ktoré postúpili z 1. miesta kategórie 1C (Ella-Marie Mináriková - T) a 2C (Laura-Sophie Mináriková-Sx) školského kola. Krajské kolo sa uskutoční dňa 16.2 2022 a naše gymnázium reprezentujú 7 žiaci.

      Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Kategória 1B

      1. miesto: Mário Stanček – (T) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová

      Kategória 2A

      1. miesto: Elise- Mária Ábelová – (Sx) vyučujúca Ing. Ingrid Krajčiriková
      2. miesto: Zoja Mlynáriková – (Ka) vyučujúci Mgr. Roman Ševčík

      Kategória 2B

      1. miesto: Mia Mlynáriková – (Sp) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová
      2. miesto: Elisabeth Salvianyová – (O) vyučujúca Mgr. Radka Grosmannová

      Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK NEJ

    • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením
     • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením

     • Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu zdravotníkov nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V čase od 29. novembra do 15. decembra 2021 sa do výzvy zapojilo 15 tried, 117 študentov a 13 učiteľov. Spolu nabehali 3 317,26 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 470,76 km.

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. V 1. kategórii zvíťazila sekunda s odbehnutými 317,27 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto oktáva s odbehnutými 571,21 km. Absolútnym víťazom sa stal Alexander Chmelo, ktorý zvládol polmaratón aj maratón a spolu odbehal 130,99 km. Medzi učiteľmi si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová (104,53 km).

      Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban odmenil víťazné triedy i najlepších bežcov – učiteľov sladkým prekvapením. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. februára 2022. Víťazka školského kola v kategórii 2C1 Monika Strapková z III.B postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

       

      Kategória 1A

      2. miesto Tereza Helczová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

       

      Kategória 1B

      nehodnotená Zoja Trojanová, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

       

      Kategória 2A

      1. miesto Elise Mária Ábelová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Kategória 2B

      1. miesto Oliver Kopún, O vyučujúca: Mgr. Škultétyová

       

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Zbierka Haiku básní I.B
     • Zbierka Haiku básní I.B

     • Študenti I.B predstavujú svoju zbierku básní inšpirovanú japonským žánrom poézie Haiku, ktorý môžeme veľmi zjednodušene vysvetliť ako „nerýmovaná trojriadková báseň“. Pevne verím a dúfam, že sa vám úprimnosť ich výpovedí, vtip, šarm či hĺbavosť vyjadrená pár precízne vybranými slovami bude páčiť. Skúste tiež kliknúť na jednotlivé básne a započúvajte sa do prednesu samotných autorov prípadne ich výrečnejších priateľov. Sme radi, že zbierka potešila aj partnerov zo zahraničia. Pani Junko Tahara, profesorka na Univerzite Kokušikan, členka Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina a Japonskej olympijskej akadémie nám odpísala, že ju zbierka veľmi potešila a vďačne sa o ňu podelí s kolegami z výboru.

    • Krajské kolo olympiády opätovne na našom gymnáziu
     • Krajské kolo olympiády opätovne na našom gymnáziu

     • Pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ombudsmanky SR Márie Patakyovej, primátora Piešťan Petra Jančoviča a riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina Radima Urbana sa 10. februára 2022 uskutoční na našej škole krajské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv, laureáta európskej ceny Civi Europaeo Praemium za rok 2020, v ktorom budú súťažiť o postup do celoštátneho kola aj naši študenti. Želáme im úspech a šťastie.

      PK OBN

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • V decembri prebehlo školské kolo matematickej súťaže, v ktorej žiaci nižších ročníkov osemročných gymnázií a základných škôl riešia 15 zaujímavých úloh, pričom sa to snažia urobiť za čo najkratší čas. Tento školský rok súťaž opäť prebehla online a zapojilo sa do nej 70 žiakov prímy až tercie a z nich bolo 41 úspešných riešiteľov.

      Najlepšie si v jednotlivých kategóriách s nástrahami súťaže poradili títo žiaci:

      Kategória P6 - žiaci prímy

      1. miesto: Lesia Mašánová
      2. miesto: Žofia Olšavská
      3. miesto: Oleh Pavlysh

      Kategória P7 - žiaci sekundy

      1. miesto: Šimon Kovár
      2. miesto: Leonard Gallo
      3. miesto: Lenka Augustínová

      Kategória P8 - žiaci tercie

      1. miesto: Markus Figura
      2. miesto: Samuel Elčík
      3. miesto: Lenka Kovalčíková

      Všetkých 15 úloh sa podarilo správne vyriešiť Timei Miškerníkovej v kategórií P6.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, úspešným riešiteľom gratulujeme a dúfame, že budú pozvaní do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca 2022.

      PK matematiky

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci a pedagógovia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa po zimných prázdninách začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne – v pondelok 10.01.2022. Od tohto termínu sa škola bude riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

       

      Všetci žiaci sú pred nástupom do školy povinní odovzdať cez Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie