Navigácia

 • 2% z dane svojich príjmov neziskovým organizáciám

  Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

  aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

  Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

  Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

  • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,

  • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,

  • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,

  • podporu zahraničnej spolupráce so školami,

  • podporu propagácie školy,

  • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

   

  Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 29. marca 2018), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2018.

   

  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 • Tvorivé písanie

  Tvorivé písanie s Katarínou Uhrovou na piešťanskom gymnáziu

  Na piešťanskom gymnáziu je výber voliteľných  krúžkov taký rozsiahly a rozmanitý, až sa zlievajú dokopy a obyčajný študent si bez pomoci ani nevie vybrať. Tento rok sa medzi športovými, humanitnými a prírodovednými krúžkami objavil aj jeden nový s jednoduchým názvom Tvorivé písanie. Komu by napadlo, koľko vzrušenia a kreativity sa za nenápadným názvom  skrýva.

  Krúžok vedie  Katarína Uhrová, absolventka piešťanského gymnázia a bratislavskej VŠMU,  ktorá sa v minulosti venovala písaniu scenárov pre slovenské televízne seriály a dokumentárne filmy. Tvorivé písanie  určite nie je pasívnym sedením a vymýšľaním príbehov podľa monotónneho zadania. Názov je vlastne trochu zavádzajúci – jeho pravidelné účastníčky Tvorivého písania sa nezaoberajú iba tvorením príbehov podľa zadaní, na ktorých vymýšľaní sa  samy podieľajú. Prenikajú do techniky písania scenárov a filmovej reči, osvojujú si prácu s detailmi, vytvárajúcimi originalitu výsledného diela. Samozrejme, s použitím názorných príkladov. Okrem toho sa v rámci zhruba 60 minút stihnú porozprávať o obľúbených knihách, filmoch, hudbe a akciách.

  Písanie s Katarínou Uhrovou je skutočnou tvorivou dielňou, vedenou a navštevovanou s nadšením. Spoluvytvára ju okruh ľudí s podobnými záujmami, regeneruje a multifunkčne rozvíja tvorivé a kritické myslenie študentov. Krúžok nie je uzavretou spoločnosťou a ktokoľvek s chuťou tvoriť je vítaný a môže sa pridať.

  Nina Papcunová

  foto: Michael Papcun

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa študentka Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Marcela Michálková zo sexty zúčastnila na krajskom kole už 20. ročníka Olympiády ľudských práv. Na Gymnáziu J. Kupca v Hlohovci, pod vedením profesorov občianskej náuky a v príprave Dr. Petra Rusnáka, úspešne reprezentovala školu a postúpila do celoštátneho kola olympiády, ktoré sa uskutoční 11. – 13. apríla tohto roku. Vo veľkej konkurencii jej budeme držať palce.

 • Jakub Kočenda v elitnom prekladateľskom tíme

  Piešťanský gymnazista medzi prekladateľmi

   

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad zorganizovalo v piatok 19.1.2018 v Európskom informačnom centre v Bratislave seminár Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia? Pozvaní boli študenti,  ktorí boli ocenení v  celoslovenskom kole súťaže Juvenes Translatores. Zišlo sa 18 stredoškolákov, autorov najlepších prekladov z anglického a nemeckého jazyka. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentoval Jakub Kočenda z III.D, ktorý podujatie zhodnotil: „Oceňujem piatkové popoludnie strávené aktívnym spôsobom. Dozvedel som sa praktické informácie o práci prekladateľa, o možnosti stáží v zahraničí, ale najzaujímavejšie boli 2 praktické prekladateľské cvičenia s okamžitou spätnou väzbou a hodnotením profesionálnych prekladateľov.“ Aj pedagógovia, ktorí sme sprevádzali mladých prekladateľov, sme mali možnosť diskutovať s profesionálnou prekladateľkou najmä o tzv. prekladateľských orieškoch.

  A najdôležitejšia informácia zo seminára? Nevyhnutnosťou pre prekladateľa je vynikajúce ovládanie materinského-nášho slovenského- jazyka.

  Ivana Papcunová

 • Pozvánka pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov

  Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem študovať na

  Gymnáziu Pierra de Coubertina v bilingválnom, 4-ročnom a 8-ročnom študijnom programe

  v školskom roku 2018/2019, na stretnutie s vedením školy, kde im budú poskytnuté

  všetky potrebné informácie týkajúce sa štúdia na našej škole.

  Termín:  6. 2. 2018 o 16.00 hod

  Miestnosť:  č.101 v hlavnej budove                                                                   tel. 033/7989311

 • Vianočná akadémia 2017

  Do galérie sme umiestnili fotografie z vianočnej akadémie 2017

 • Schôdzky Rady rodičov

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne schôdzky Rady rodičov, ktoré sa budú konať dňa 18.decembra 2017 o 17.00 hod. v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Miroslava Hanková a pedagógovia školy

 • FYZIKA V ELEKTRÁRNI

  V piatok 10. 11. sme s pani profesorkou Lőfflerovou zažili trochu netradičnú hodinu fyziky. Navštívili sme piešťanskú elektráreň. Čakal tam na nás veľmi zaujímavý program. Najskôr sme sa oboznámili so životom Nikola Teslu, významného elektroinžiniera. V prezentácii bola spomenutá Teslova cievka, s ktorou nám neskôr ukázali množstvo pokusov. Na záver sme si tieto pokusy mohli sami vyskúšať a dotýkať sa výbojov z cievky. Všetkých nás bavilo hrať sa s cievkou a pripomínať čarodejníkov. Táto neobyčajná hodina nám ukázala isté čaro fyziky, ktoré aj napriek niekedy ťažkému učivu môže každý z nás objaviť.

  Alžbeta Bundová

 • Významné ocenenie nášho študenta Mariána Poturnaya

  Dňa 24.11.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si  Marián Poturnay, žiak Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, prevzal z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej Pamätný list Svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Brazílii, kde získal bronzovú medailu.

 • Matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR

  Dňa 24. 11. 2017 sa na pôde nášho gymnázia konala matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR.

  Súťaže sa zúčastnilo 9 tímov zo základných škôl z Piešťan a okolia. Po dvojhodinovom súboji v riešení zaujímavých úloh stáli na stupni víťazov nasledujúce družstvá:

  1. miesto: ZŠ Brezová
  2. miesto: Gymnázium PdC A v zložení: Horváth, Kleinová, Chmelo, Kopún. - kvarta
  3. miesto: Gymnázium PdC B v zložení: Bundová A., Mlynáriková, Trojan, Klement - tercia

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

  Fotografie zo sútaže sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

 • Ocenenie študentov za mimoriadne výsledky

  Dňa 14. 11. 2017 pri príležitosti Dňa študentstva boli Trnavským samosprávnym krajom ocenení za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach a v oblasti športu  13 študenti z Gymnázia Pierra de Coubertina. Boli to Marián Poturnay zo septimy, Jakub Kršňák z oktávy, Lívia Žitňanská, Žaneta Čechvalová a Lýdia Drahovská zo IV.B, Sára Niepelová z III.A, Zora Bogárová z II.A, Viktória Zruttová z II.D, Lucia Valová z I.A a Zuzana Oravcová z I.D. Za druhé miesto v krajskom kole súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom boli ocenení Adam Gažovič, Juraj ŠtefankaEma Sadloňová z II.C triedy.

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za zviditeľňovanie našej školy.

   

 • Imatrikulácie 2017

 • Prednáška o vzniku osobných počítačov

 • Deň otvorených dverí na gymnáziu

  Do galérie sme pridali fotografie z dňa otvorených dverí na gymnáziu

 • Kontrola zvolených maturitných predmetov

  4. 10. 2017

  Maturanti si po prihlásení na edupage stránku môžu prezrieť a skontrolovať zvolené predmety a úrovne, z ktorých budú maturovať. Link na sekciu zvolených maturitných predmetov sa nachádza tu.

 • XI. Medzinárodné mládežnícke fórum Pierra de Coubertina v estónskom Ulenurme.

  21. 9. 2017

  Práve uplynuli dva roky od Medzinárodného mládežníckeho fóra Pierra de Coubertina v Piešťanoch a študenti coubertinovských gymnázií z celého sveta sa opäť stretli, tentoraz v estónskom meste Ulenurm.
  V predposledný prázdninový týždeň sedemčlenný piešťanský gymnaziálny tím v zložení Barbora Blštáková, Tereza Hubináková, Lenka Kadlecová, Lívia Žitňanská, Samuel Bojnanský, Patrik Nedorost a Jakub Oravec, vedený učiteľkou Evou Corticelli, zažil stretnutie v duchu Coubertinovej vízie priateľstva medzi národmi.
  Program stretnutia bol nabitý aktivitami, študenti súťažili v plávaní, šprinte, skoku do diaľky, behu na tri kilometre a vyskúšali si aj paralympijský hod loptičkou zo sedu. Ako tím sa predstavili tradičným slovenským tancom, prezentovali národné zvyky, predstavili projekt sociálnej pomoci, ktorú vykonávali pred fórom, dokázali znalosti o olympijských hodnotách a zapojili sa do umeleckých workshopov.
  Gymnazisti si okrem množstva zážitkov odniesli aj medaily s mottom Vidieť ďalej, hovoriť otvorene, počínať si rozhodne. Práve tieto slová sú posolstvom, ktoré je dôležité šíriť nielen medzi študentmi. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii, prezentačné video vo videogalérii.

 • Odborná exkurzia do Štrasburgu

  19. 9. 2017

  V dňoch 10. až 13. septembra 2017 sa študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zúčastnili zahraničnej odbornej exkurzie do Štrasburgu. Na pozvanie europoslanca Ivana Štefanca vycestovali do Francúzska úspešní riešitelia krajského kola súťaže Mladý Európan, ako aj aktívni členovia tímu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS), študenti Tomáš Garžík a Tomáš Blahuta, ktorých sprevádzal učiteľ školy a garant projektu EPAS Dr. Peter Rusnák. Študenti ako hostia navštívili rokovaciu sálu EP, vyskúšali si simulované rokovanie a na pôde parlamentu diskutovali s europoslancom Štefancom. Voľný čas využili aj na spoznávanie umeleckých krás a skvostov architektúry Štrasburgu.

  Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii.

 • Upozornenie pre maturantov

  18. 9. 2017

  Upozornenie pre žiakov maturitného ročníka. Tento rok je popri papierovej forme možné voliť maturitné predmety aj elektronicky. K výberu predmetov sa dostanete cez pravé menu v časti "Komunikácia" a následne "Prihlasovanie". Skôr než začnete voliť predmety, pozorne si prečítajte pokyny a upozornenia.

  Upozornenie pre maturantov - Obrázok 1

 • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov

  17. 9. 2017

  Dňa 25. septembra 2017 o 17.00 hod sa v športovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov vedené riaditeľkou školy. Následne o 18.00 hod budú v jednotlivých triedach triedne schôdzky Rady rodičov vedené triednymi učiteľmi.

  Srdečne pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov žiakov

 • Olympijský deň na gymnáziu

  14. 9. 2017

  Dňa 14.9.2017 sa konal na Gymnáziu Pierra de Coubertina olympijský deň. Výsledková tabuľka sa nachádza v nasledújucom odkaze. Fotografie sú umiestnené vo fotogalérii školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688